Chứng nhận ISO 9001:2015 - VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOODVN


Chứng nhận ISO 9001:2015 - VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOODVN

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 26765

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008.

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu cầu hiện đại.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF) (Xem hướng dẫn tại đây), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015  của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

Các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018. Ngoài ra khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

Bộ tiêu chuẩn này về cơ bản gồm 10 mục chính. Phần 4 tới Phần 10 là những yêu cầu chính. Bao gồm:

 

Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm 7 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng.

Nội dung của nguyên tắc: Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phấn đấu để vượt quá mong đợi của họ.

Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo.

Nội dung của nguyên tắc: Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và định hướng cho tổ chức và tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người.

Nội dung của nguyên tắc: Mọi người có khả năng, được giao quyền và được tham gia ở mọi cấp trong toàn tổ chức là thiết yếu để nâng cao năng lực của tổ chức trong việc tạo ra và mang lại giá trị.

Nguyên tắc 4: Tiếp cận quá trình.

Nội dung của nguyên tắc: Các kết quả sẽ đạt được hiệu lực và hiệu quả hơn khi các hoạt động được thấu hiểu và quản lý như các quá trình có liên quan với nhau như các chức năng trong một hệ thống chặt chẽ.

Nguyên tắc 5: Cải tiến.

Nội dung của nguyên tắc: Một tổ chức thành công luôn đặt trọng tâm vào cải tiến.

Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên sự kiện

Nội dung của nguyên tắc: Các quyết định dựa trên những phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin có nhiều khả năng tạo ra kết quả mong muốn

Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Để thành công bền vững, tổ chức quản lý các mối quan hệ của mình với các bên liên quan, chẳng hạn như các nhà cung cấp

 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ÁP DỤNG ISO 9001:2015  

VỊ DỤ CỤ THỂ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 9001:2015

 
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

KẾ HOẠCH CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

TT

Tên công việc

Nội dung công việc

Thời gian

Trách nhiệm

1

Ký hợp đồng chứng nhận

Thực hiện ký kết hợp đồng giữa GOOD VIỆT NAM (Bên B) và Doanh nghiệp (Bên A)

Sau khi 2 bên thống nhất ký kết hợp đồng

GOOD VIỆT NAM, Bên A

2

Đăng ký chứng nhận

Bên A gửi Hồ sơ đăng ký chứng nhận cho Bên B

Ngay sau khi ký kết hợp đồng (2 ngày)

Bên A

3

Thành lập đoàn đánh giá

Bên B họp nội bộ, lập đoàn đánh giá gồm: Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá, chuyên gia đánh giá thành viên, chuyên gia pháp lý

Ngay sau khi tiếp nhận Hồ sơ đăng ký (0.5 ngày)

GOOD VIỆT NAM

4

Lập kế hoạch đánh giá

Bên B lập kế hoạch đánh giá và gửi cho Bên A để Bên A chuẩn bị các Tài liệu, Hồ sơ, nội dung làm việc có liên quan

Ngay sau khi thành lập đoàn đánh giá (0.5 ngày)

GOOD VIỆT NAM

5

Cung cấp tài liệu liên quan

Bên A gửi một số tài liệu đang áp dụng thực tế cho bên B theo đề nghị tại mục 2

Ngay khi Bên A nhận được kế hoạch đánh giá của Bên B

Bên A

6

Đánh giá sơ bộ hệ thống quản lý chất lượng

Bên B kiểm tra, đánh giá sơ bộ trên Hệ thống tài liệu, hồ sơ do bên A cung cấp và yêu cầu bổ sung (nếu có) kết hợp với các thông tin có liên quan khác xác định các điểm phù hợp, chưa phù hợp hoặc cần cải tiến, nâng cấp

Dự kiến trong khoảng thời gian 15 ngày

GOOD VIỆT NAM đánh giá;

Bên A hỗ trợ thông tin

7

Đánh giá chính thức hệ thống quản lý chất lượng

+ Đánh giá tại các phòng ban: căn cứ vào kế hoạch, đoàn đánh giá sẽ tiến hành đánh giá tại các phòng ban. Căn cứ để đánh giá là tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống tài liệu do công ty ban hành, các văn bản pháp quy liên quan. Trong quá trình đánh giá có thể phát hiện những điểm không phù hợp hoặc điểm lưu ý, khuyến nghị. Nếu phát hiện những điểm KPH nặng có thể dừng cuộc đánh giá ngay lập tức và yêu cầu tổ chức phải khắc phục ngày, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một cuộc đánh giá khác. Nếu phát hiện những điểm KPH nhẹ, đoàn đánh giá sẽ ghi nhận lại và yêu cầu đơn vị khắc phục.

+ Họp kết thúc: Đoàn đánh giá sẽ thông báo kết quả đánh giá, yêu cầu đơn vị khắc phục và gởi bằng chứng cho đoàn đánh giá

……

GOOD VIỆT NAM

8

Thực hiện hành động khắc phục

Bên B thực hiện hành động khắc phục, cải tiến (nếu có) theo yêu cầu của đoàn đánh giá

Phụ thuộc vào Bên A,

Bên A

9

Thẩm xét kết quả đánh giá

Thẩm tra kết quả thực hiện hành động khắc phục (nếu có)

Hội đồng kỹ thuật của GOOD VIỆT NAM sẽ thẩm tra toàn bộ kết quả thực hiện của đoàn đánh giá GOOD VIỆT NAM

3-5 ngày

GOOD VIỆT NAM

10

Cấp giấy chứng nhận

- Nếu kết quả thẩm xét là chưa đạt, Bên B gửi yêu cầu hành động khắc phục cho Bên A. Đoàn đánh giá sẽ thẩm định các bằng chứng do đơn vị gởi đến. Nếu chưa đáp ứng yêu cầu thì phải bổ sung bằng chứng. Toàn bộ quá trình khắc phục trong vòng 3 tháng, nếu quá thời gian trên thì phải tiến hành đánh giá lại. Khi bằng chứng đáp ứng được yêu cầu, đoàn đánh giá sẽ kiến nghị trung tâm cấp chứng chỉ.

- Nếu kết quả thẩm xét là đạt, Bên B cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 cho Bên A

2 ngày

GOOD VIỆT NAM

11

Giám sát định kỳ

Bên B đến giám sát định kỳ tại cơ sở của Bên A để xác định tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và môi trường đang áp dụng.

12 tháng/lần

(2 lần/3 năm)

GOOD VIỆT NAM, Bên A

12

Tái chứng nhận

Hết chu kỳ chứng nhận, GOOD VIỆT NAM tiến hành chứng nhận lại

3 năm/lần

GOOD VIỆT NAM, Bên A


Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Để quá trình đánh giá chứng nhận đạt kết quả tốt, Doanh nghiệp cung cấp cho GOOD VIỆT NAM một số tài liệu liên quan tới việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp. Trong trường hợp Doanh nghiệp chưa xây dựng và áp dụng các quy trình, tài liệu đạt theo yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, GOOD VIỆT NAM sẽ tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các tài liệu liên quan.

STT

Tên tài liệu

Tài liệu

( Nếu có)

1.   

Sổ tay quản lý chất lượng,


2.   

Quy trình kiểm soát tài liệu


3.   

Quy trình kiểm soát hồ sơ


4.   

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp


5.   

Quy trình đánh giá nội bộ


6.   

Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa


7.   

Sơ đồ cơ cấu tổ chức


8.   

Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban


9.   

Bảng mô tả chức danh nhân viên trong công ty


10.   

Quy định mua hàng


11.   

Quy trình bán hàng


12.   

Quy trình sản xuất


13.   

Quy trình quản lý kho


14.   

Quy trình quản lý thiết bị


15.   

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng và đánh giá thoả mãn khách hàng


16.   

Sơ đồ kiểm soát chất lượng


17.   

Các biểu mẫu đang áp dụng trong quá trình kiểm soát chất lượng


 

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ GOOD VIỆT NAM

Chứng chỉ toàn cầu -> Mã truy xuất QR Code -> Lợi thế Marketing
Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định.

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ
Giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận số được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định
CHỨNG NHẬN VỚI CHI PHÍ TỐT NHẤT VÀ TIẾT KIỆM NHẤT
- Áp dụng Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn và đơn giản cho doanh nghiệp
- Giảm thiểu tối đa chi phí do đội ngũ chuyên gia trên toàn quốc
- Chi phí linh hoạt theo Quy mô và hiện trạng của Doanh nghiệp
- Áp dụng chi phí trọn gói, không phát sinh trong quá trình thực hiện
CHỨNG NHẬN VỚI THỜI GIAN NHANH NHẤT
- Triển khai ngay khi nhận được yêu cầu của Doanh nghiệp.
- Quy trình chứng nhận chuyên nghiệp đáp ứng thời gian cấp Chứng chỉ cho doanh nghiệp.
- Cấp và bàn giao chứng chỉ tận tay cho Khách hàng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỐI ĐA
- Hỗ trợ đăng tin giới thiệu trên các Website của GOODVN và Website khách hàng.
- Hỗ trợ về việc truy xuất nguồn gốc chứng chỉ.
- Hỗ trợ đào tạo và bộ quy trình mẫu áp dụng.
- Cung cấp miễn phí các tài liệu liên quan tới ISO 9001
- Được hỗ trợ miễn phí về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước hoặc đối tác: Thương hiệu sản phẩm; Giấy phép con (nếu có)

CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ 4.0 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50B Phố Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com