Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 2914

Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh

Từ ngày 01/01/2014, việc dán nhãn năng lượng sẽ được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm đồ gia dụng gồm: Máy thu hình, máy giặt lồng ngang, tủ lạnh. Một lần nữa các doanh nghiệp lại loạy hoay trong việc thực hiện quy định dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh. Với mong muốn được hỗ trợ các doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh,
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh

Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh, Nhãn năng lượng, Nhan nang luong

Quy định chung

1. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu tủ lạnh.

2. Cơ quan ban hành: Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

3. Lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo Quyết định số 51/2011/QĐ-Ttg ngày 12/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

-      Việc thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

-      Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc.

-      Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

4. Một số sản phẩm tủ lạnh chưa phải thực hiện dán nhãn và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu nếu chưa có TCVN quy định.

5. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu tủ lạnh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) đăng ký dán nhãn năng lượng phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

6. Nhãn năng lượng áp dụng cho tủ lạnh
nhãn năng lượng so sánh theo 5 cấp được quy định trong TCVN 7828 : 2007, cấp 1 (1 sao) là mức có hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS), cấp 5 (5 sao) là cấp có hiệu suất năng lượng lớn nhất.

Quy trình thực hiện dán nhãn năng lượng

Quy trình dán nhãn năng lượng được thực hiện theo sơ đồ sau:

Quy trình dán nhãn năng lượng, quy trinh dan nhan nang luong, Chứng nhận ISO 9001:2008

Bước 1: Thử nghiệm mẫu
1.1. Mẫu thử

          Doanh nghiệp tự lấy mẫu đem thử tại các phòng thử nghiệm, mỗi loại tủ lạnh thử 01 mẫu, phương pháp lấy mẫu thử theo TCVN 7828 : 2007 về Tủ lạnh, Tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng.
         Thời gian thử nghiệm trung bình: 07 ngày /mẫu. Thời gian thử nghiệm thực tế nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào công việc thực tế của đơn vị thử nghiệm, thỏa thuận giữa giữa đơn vị thử nghiệm và khách hàng.

1.2. Phòng thử nghiệm

      Doanh nghiệp tự lựa chọn phòng thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định để thử nghiệm mẫu điển hình.

Phòng thử nghiệm tủ lạnh được Bộ Công Thương chỉ định. Thông tin về các phòng thử nghiệm được chỉ định sẽ liên tục được cập nhật trên website: www.nhannangluong.com

Bước 2: Lập Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng

Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc và sao 05 bộ như nhau gửi về Tổng cục Năng lượng theo địa chỉ trên, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Bản đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay xác nhận, làm theo mẫu ở Phụ lục 1.

- Hồ sơ giới thiệu về Doanh nghiệp, bao gồm:
+ Giới thiệu chung về Doanh nghiệp.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).
+ Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).

- Hồ sơ kỹ thuật, bao gồm:
+ Danh mục các loại tủ lạnh đăng ký dán nhãn năng lượng;
+ Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
+ Báo cáo thử nghiệm hiệu suất năng lượng do phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp, thời hạn không quá 06 tháng từ ngày cấp.
+ Phiếu cung cấp thông tin năng lực sản xuất tủ lạnh;
+ Các chứng chỉ khác về quản lý chất lượng liên quan (ISO 9001, nếu có).

Ngoại trừ các bản sao chứng chỉ và chứng nhận, ngôn ngữ sử dụng lập hồ sơ là tiếng Việt.

Bước 3: Đánh giá chứng nhận


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng, Tổng cục Năng lượng xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực doanh nghiệp, sự phù hợp của hồ sơ, kết quả thử nghiệm so với tiêu chuẩn đánh giá, xác định mức tiêu thụ năng lượng so với các tiêu chuẩn đã công bố. Tổng cục Năng lượng sẽ có công văn trả lời doanh nghiệp nếu hồ sơ phù hợp và ấn định thời gian đánh giá thực tế hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa phù hợp.

Trong trường hợp hồ sơ phù hợp, Tổng cục Năng lượng tiến hành đánh giá thực tế các doanh nghiệp đăng ký tham gia dán nhãn năng lượng và ra quyết định chứng nhận phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng. Thời điểm tiến hành đánh giá thực tế sau khi Tổng cục Năng lượng có công văn trả lời doanh nghiệp, tối đa là 10 ngày làm việc đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước và 20 ngày làm việc đối với đánh giá tại nguồn doanh nghiệp nhập khẩu.

Thời gian tiến hành đánh giá thực tế trong khoảng 01 ngày, nội dung đánh giá bao gồm:

1. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng của phòng nghiên cứu
, phát triển hoặc bộ phận có chức năng tương tự;
2. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng của phòng vật tư hoặc bộ phận có chức năng tương tự;
3. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng của phòng quản lý chất lượng (AQC);
4. Thăm quan dây truyền sản xuất, phỏng vấn những người có trách nhiệm trên dây truyền sản xuất nhằm xác minh thêm nhận thức của người lao động và người quản lý sản xuất;
5. Kết luận đánh giá.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Trường hợp kết quả hồ sơ đạt yêu cầu, tối đa 05 ngày làm việc sau khi đánh giá thực tế:

- Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, Bộ Công Thương ra quyết định cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị được đăng ký.

Giấy chứng nhận chỉ có giá trị cho từng lô hàng nhập khẩu. Các lô nhập tiếp theo có cùng xuất xứ, cùng địa chỉ nhà máy sản xuất, không có thay đổi về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến các yêu cầu chứng nhận, Doanh nghiệp nhập khẩu nộp hồ sơ báo cáo Tổng cục Năng lượng để Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mới. Nếu có sự thay đổi về xuất xứ hàng hóa hoặc địa điểm nhà máy sản xuất hoặc model hoặc thiết kế kỹ thuật thì phải đánh giá, chứng nhận lại;

- Đối với nhà sản xuất, Bộ Công Thương quyết định cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng. Giấy chứng nhận có thời hạn tối đa là 03 (ba) năm. Ba tháng trước khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng nhận lại.

Trường hợp kết quả đánh giá không đạt, Tổng cục Năng lượng thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Bước 5. Sử dụng nhãn năng lượng so sánh

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp có quyền sử dụng nhãn so sánh (Phụ lục 4) theo mức năng lượng xác định trong giấy chứng nhận được cấp trên tủ lạnh, bao bì và trên catalog, tờ rơi để quảng cáo...

Nhãn năng lượng so sánh có thể phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo hình dáng và tỷ lệ kích thước cho trong phụ lục 4 nhưng không nhỏ hơn 5cm x 7cm khi gắn trên sản phẩm và bao bì. Việc dán nhãn trực tiếp hoặc in nhãn lên sản phẩm là bắt buộc, in hoặc dán nhãn lên các vị trí khác (thí dụ như bao bì…) là tùy theo sự lựa chọn của doanh nghiệp, nhưng không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Các thông tin trên nhãn năng lượng so sánh do Bộ Công Thương quy định khi có quyết định cấp giấy chứng nhận, bao gồm:        

Tên nhà sản xuất: ……………..
Mã sản phẩm: .............................
Công suất: .................................. W
Dung tích: …………………… l (lít)
Hiệu suất năng lượng: ............... Wh/tháng
Mã chứng nhận: ………………
Tiêu chuẩn áp dụng: ………….

Hết thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp không được tiếp tục dán nhãn năng lượng và phải đăng ký chứng nhận lại.

Báo cáo hàng năm

Hàng năm, doanh nghiệp được cấp chứng nhận và dán nhãn năng lượng phải lập báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện thiết bị đã được sản xuất, tiêu thụ và được dán nhãn năng lượng trong năm theo mẫu tại Phụ lục 5 gửi về Tổng cục Năng lượng và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở trước ngày 15 tháng 01 năm tiếp theo.

Chứng nhân lại

1. Doanh nghiệp phải đăng ký chứng nhận lại khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Giấy chứng nhận hết hiệu lực;
- Tiêu chuẩn đánh giá có thay đổi;
- Phương tiện, thiết bị đã được chứng nhận có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng;
- Nội dung của nhãn hàng hóa thay đổi;
- Thay đổi địa điểm sản xuất.

2. Nội dung và thủ tục chứng nhận lại được thực hiện như chứng nhận lần đầu.

Những văn bản pháp luật liên quan

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, số 50/2010/QH12, ngày 28/6/2010, Hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
- Nghị Định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hiệu lực từ ngày 15/5/2011.
- Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hiệu lực thi hành từ 15/10/2011.
- Quyết định số 51/2011/QĐ-Ttg ngày 12/09/2011 về Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2011.
- Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 về Quy định dán nhãn năng lượng cho các
phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.


Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Nhãn năng lượng, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận nhãn năng lượng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất.

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới nhãn năng lượng các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thị trường Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ: Nhãn năng lượng;
Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001Tư vấn và chứng nhận ISO 22000
- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Các lĩnh vực khác.

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Nhãn năng lượng; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001Tư vấn và chứng nhận ISO 22000 và các thủ tục khác. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:
Số 50B - Phố Mai Hắc Đế - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -


 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Phân bón Hà Lan

Công ty Phân bón Việt Mỹ

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Gạch Hạ Long

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 0466.82.0505 - 04.66.82.0506
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0904.70.70.55
Email: info@chungnhanquocgia.com