Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 6209

 

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT.

Cụ thể,
Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm phân bón hữu cơ, phân bón khác. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn việc lấy mẫu phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ, phân bón khác, khảo nghiệm phân bón, hạn mức sản xuất, nhập khẩu phân bón để khảo nghiệm và sử dụng phân bón. Thông tư 41 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2014. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ sẽ phải xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn quản lý.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

alt 

Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón

Theo Điều 5 - Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

Doanh nghiệp điền các thông tin cần thiết theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA -
GOOD VIỆT NAM sẽ tư vấn và hỗ trợ việc điền và khai các thông tin liên quan. Các thông tin này được cập nhật chính xác từ các thông tin khách hàng cung cấp.

b) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề sản xuất phân bón;

Doanh nghiệp cung cấp Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón, bắt buộc trong đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề: sản xuất phân bón.

c) Bản sao chứng thực hoặc bản sao mang theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác do Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp.Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác chưa được ban hành hoặc chưa có tổ chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Trồng trọt chỉ định thì nộp tài liệu chứng minh việc đáp ứng các quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này;

Về quy trình sản xuất: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan tới các quy trình sản xuất phân bón của doanh nghiệp.
GOOD VIỆT NAM sẽ hỗ trợ và tư vấn về quy trình phù hợp. Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư 41/2014/TT-BNNPTN, công suất tối thiểu đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón không quy định cụ thể, công suất tối thiểu phụ thuộc vào từng doanh nghiệp (quy định khác so với Thông tư 29/2014/TT-BCT).

GOOD VIỆT NAM sẽ hỗ trợ, tư vấn để Doanh nghiệp đạt được các yêu cầu tối thiểu về công suất sản xuất phân bón. Doanh nghiệp cần lưu ý về yêu cầu công suất tối thiểu của nhà máy (không phải sản lượng thực tế sản xuất của nhà máy) để hoàn thiện về quy trình sản xuất, công nghệ, máy móc....

d) Bản sao chụp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Trường hợp doanh nghiệp đã có các giấy tờ trên thì cung cấp bản sao để
GOOD VIỆT NAM hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp, doanh nghiệp chưa có các giấy tờ trên, doanh nghiệp phải hoàn thiện và cung cấp cho GOOD VIỆT NAM trước khi nộp hồ sơ xin Giấy phép sản xuất phân bón lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu doanh nghiệp có bất kỳ khó khăn trong việc thực hiện thủ tục trên, GOOD VIỆT NAM sẽ tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp để thực hiện hiện nội dung này.

đ) Bản sao chụp giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ;

Doanh nghiệp cung cấp cho GOOD VIỆT NAM bản sao các giấy tờ liên quan tới quy định về luật về phòng, chống cháy nổ. Trong trường hợp, doanh nghiệp chưa có các loại giấy tờ trên, doanh nghiệp phải hoàn thiện và cung cấp cho GOOD VIỆT NAM các giấy tờ này trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón. Doanh nghiệp tham khảo thủ tục tại:
+ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
+ Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA -
GOOD VIỆT NAM sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện thủ tục này.

e) Bản sao chụp Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động;

Doanh nghiệp lập Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động theo hướng dẫn. Việc lập Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động được thực hiện nội bộ tại doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự lập, triển khai và giám sát.

Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp, GOOD VIỆT NAM sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện lập và triển khai Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động theo quy định trên.

g) Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành và danh sách người lao động trực tiếp sản xuất được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phân bón hữu cơ, phân bón khác theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Việc huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phân bón hữu cơ, phân bón khác cho người lao động trực tiếp sản xuất không phải cấp chứng chỉ và do đơn vị có chức năng hoặc doanh nghiệp tổ chức theo chương trình, nội dung huấn luyện, bồi dưỡng do Cục Trồng trọt ban hành khi Thông tư này có hiệu lực.

Doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan về số lao động, số nhân công, lao động nước ngoài nếu có. GOOD VIỆT NAM sẽ hoàn thiện hồ sơ theo mẫu kèm theo
Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT. Doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin mình cung cấp

CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 8 - Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ cần phải đáp ứng những điều kiện sau: 

  1. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng;

  Một trong những điểm mới trong Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón và Thông tư số 29/2014/TT-BCT là việc các doanh nghiệp sản xuất phân bón phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực sản xuất phân bón. VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong lĩnh vực sản xuất phân bón. Với cam kết mang lại lợi ích, tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp, GOOD VIỆT NAM luôn mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi được chúng tôi tư vấn và chứng nhận.

  2. Tiêu chuẩn áp dụng cho nguyên liệu đầu vào đảm bảo các điều kiện về quản lý chất lượng sản phẩm phân bón;


  Yêu cầu đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón theo quy định mới tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón , các loại nguyên liệu chính, phụ gia đầu vào tương đương (nếu có) phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ban hành ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ. GOOD VIỆT NAM cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn việc công bố tiêu chuẩn cho các loại sản phẩm.


  3. Doanh nghiệp có phòng thử nghiệm, phân tích hoặc có thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, phân tích được chỉ định hoặc công nhận và đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phân tích theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để quản lý chất lượng sản phẩm;

  Doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ phải có phòng phân tích được các chỉ tiêu theo quy định đối với phân bón mình sản xuất ra, được chỉ định theo yêu cẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp, doanh nghiệp không có phòng thủ nghiệm đạt yêu cẩu. Doanh nghiệp phải có hợp đồng thử nghiệp với các tổ chức được chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với phân bón vô cơ, phòng phân tích đủ năng lực được chỉ định của Bộ Công thương (Danh sách được cập nhật trên website: www.moit.gov.vn của Bộ Công thương. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng đối với các phòng phân tích được chỉ định, GOOD VIỆT NAM sẽ hỗ trợ để thực hiện thủ tục trên.

  VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM hướng dẫn và tư vấn các vấn đề liên quan tới Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ. Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Liên hệ: Mr. Đức: 0945.001.005

  Thời gian:

  - Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ: 60 ngày

  - Cấp giấy phép: 30 ngày

  Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

         Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất.


  VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

  Địa chỉ: Số 27 Thịnh Hào 3, phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

  Hotline: 0945.001.005

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Website: www.chungnhanquocgia.com -

   

  KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

  Công ty CP Đất Xanh

  Công ty Sơn EXpo

  CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

  Công ty GEBA

  Công ty Mega Build

  Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

  Công ty CP E-Window

  Công ty Gạch Bạch Mã

  Công ty CP Gạch Thạch Bàn

  Công ty German Window

  Prev Next

  GIỚI THIỆU

  Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

  TƯ VẤN

  LIÊN HỆ

  Trụ sở:
  50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Tel: 02466.82.0505
  Hotline: 0945.001.005

  Văn phòng Hà Nội:
   Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
  Hotline: 0945.001.005
  Email: info@chungnhanquocgia.com

  Văn phòng Hồ Chí Minh:
  Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
  Hotline: 0963.831.555
  Email: info@chungnhanquocgia.com