Nhãn năng lượng Tủ lạnh


Nhãn năng lượng Tủ lạnh

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 1504

Đăng ký dán nhãn năng lượng cho Tủ lạnh
Từ thời điểm ngày 10/02/2017, đối với các sản phẩm, thiết bị nằm trong danh mục phải thực hiện dán nhãn năng lượng. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục gửi: Hồ sơ Đăng ký dán nhãn lên Bộ Công thương (Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin trong Hồ sơ). Sau đó, Doanh nghiệp thực hiện việc dán nhãn năng lượng thiết bị theo nội dung đã đăng ký mà không cần đợi một văn bản xác nhận hay giấy chứng nhận nào từ phía Bộ Công thương.

Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh, Nhãn năng lượng, Nhan nang luong

Những văn bản pháp luật liên quan

- Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;
- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Thông tư 36/2016/TT-BCT (Thông tư 36) thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

- Quyết định số 393/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục nêu ở Điều 1 Thông tư 36/2016/TT-BCT cần thực hiện các bước sau đây để tiến hành thủ tục Công bố dán nhãn năng lượng.


Bước 1: Thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Doanh nghiệp tự lấy mẫu phương tiện, thiết bị, số lượng và phương pháp lấy mẫu thử theo tiêu chuẩn tương ứng hoặc theo quy định của Bộ Công Thương và gửi tới tổ chức thử nghiệm để được thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm.
Kết quả thử nghiệm là cơ sở để dán nhãn năng lượng cho sản phẩm có cùng model cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng cơ sở sản xuất. Kết quả thử nghiệm có hiệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai phạm trong kết quả thử nghiệm hoặc có sai phạm, vi phạm của tổ chức thử nghiệm.

Kết quả thử nghiệm được sử dụng để doanh nghiệp tiến hành thông quan tại cửa khẩu và để nộp trong hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng gửi Bộ Công thương.

MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
1. Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng bao gồm: tổ chức thử nghiệm trong nước (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất); tổ chức thử nghiệm nước ngoài (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất).
2. Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng phải đáp ứng Điều kiện sau:
a) Tổ chức thử nghiệm trong nước là tổ chức thử nghiệm đáp ứng quy định tại Chương II Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
b) Tổ chức thử nghiệm nước ngoài là tổ chức thử nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (hoặc tương đương) bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

Bước 2: Lập hồ sơ đăng ký và gửi về Tổng cục Năng lượng

Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 1
Thông tư 36/2016/TT-BCT kèm theo danh mục các loại phương tiện, thiết bị;
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);
c)  Kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp
d) Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.
h) Hồ sơ liên quan tới Hồ sơ nhập (trong trường hợp nhập khẩu thiết bị) 

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị, Tổng cục Năng lượng xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực doanh nghiệp, sự phù hợp của hồ sơ, kết quả thử nghiệm so với tiêu chuẩn đánh giá; xác định mức tiêu thụ năng lượng so với các tiêu chuẩn đã công bố;

b) Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ phù hợp, Tổng cục Năng lượng đánh giá thực tế các doanh nghiệp đăng ký tham gia dán nhãn năng lượng và ra quyết định chứng nhận phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Bước 4: Doanh nghiệp tự dán nhán năng lượng

1. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.
2. Nhãn năng lượng được sử dụng thống nhất theo quy định của Bộ Công Thương, hình thức, quy cách nhãn năng lượng quy định.

  

 

3. Nhãn năng lượng phải có các thông tin cơ bản sau:
a) Tên nhà sản xuất/nhập khẩu đầy đủ hoặc viết tắt;
b) Mã hiệu phương tiện, thiết bị;
c) Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng;
d) Tiêu chuẩn hoặc quy định áp dụng.
4. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng khác để thực hiện việc dán nhãn năng lượng.
5. Nhãn năng lượng có thể được thay đổi kích thước tăng, giảm theo tỉ lệ của nhãn để phù hợp với phương tiện, thiết bị nhưng không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

CÁC THÔNG TIN QUY ĐỊNH THỂ HIỆN TRÊN NHÃN NĂNG LƯỢNG TỦ LẠNH BAO GỒM:


Hãng sản xuất: Là tên của tổ chức/doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đăng ký dán nhãn năng lượng. Thông tin hãng sản xuất giúp người tiêu dùng nhận biết rõ sản phẩm mình đang mua thuộc thương hiệu nào. Ví dụ: LG, Toshiba, Sharp…

Xuất xứ: Là nơi sản xuất ra tủ lạnh. Ví dụ: Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Có rất nhiều người tiêu dùng tỏ ra khá “nhạy cảm” với các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, và e ngại mua các sản phẩm này. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường, rất nhiều sản phẩm có xuất xứ tại Trung Quốc và chúng ta không thể tránh hết tất cả các sản phẩm này. Ở trường hợp này, đa số các sản phẩm được giữ nguyên công nghệ tại nước phát triển ra nó như Mỹ, Nhật, Úc...và được lắp ráp tại Trung Quốc. 


Nhãn năng lượng trên tủ lạnh

Mã sản phẩm: Là tên, mã sản phẩm được dán nhãn. Ví dụ: GR-S25VPB

Dung tích: Là số dung tích của tủ lạnh. Ví dụ: 226 lít

Điện năng tiêu thụ: Là số điện năng tiêu thụ trong một năm của tủ được tính bằng kWh/năm. Ví dụ: 597 KWH/năm

Tiêu chuẩn Việt Nam: Là mã số tiêu chuẩn đăng kí nhãn tủ lạnh theo quy định của Việt Nam, bao gồm mã số và năm đăng kí dán nhãn. Ví dụ: TCVN 7828:2013

Chỉ số HSNL (Hiệu suất năng lượng): Chỉ số hiệu suất năng lượng được tính bằng tỉ số giữa mức năng lượng đầu vào và mức năng lượng thực tế đầu ra. Chỉ số HSNL trên tủ lạnh càng cao thì tủ càng tiết kiệm điện.


Sao trên nhãn năng lượng

Có 5 mức xếp hạng hiệu suất năng lượng trên tủ lạnh tương ứng với 5 sao trên nhãn năng lượng. Nhãn 5 sao là nhãn có hiệu suất năng lượng tốt nhất, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. 

Ý nghĩa của việc dán nhãn năng lượng trên tủ lạnh:

Với đặc tính sử dụng quanh năm, tủ lạnh là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn trong gia đình. Việc dán nhãn năng lượng trên tủ lạnh sẽ góp phần giúp loại bỏ các loại tủ lạnh kém chất lượng, hiệu suất năng lượng thấp, từ đó đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Nhãn năng lượng, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận nhãn năng lượng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất.

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới nhãn năng lượng các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thị trường Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ: Nhãn năng lượng; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001Tư vấn và chứng nhận ISO 22000
- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Các lĩnh vực khác.

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Nhãn năng lượng; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001Tư vấn và chứng nhận ISO 22000 và các thủ tục khác. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:
Số 50B - Phố Mai Hắc Đế - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -


 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com