Quy định mới về nhãn năng lượng theo Thông tư 36/2016/TT-BCT


Quy định mới về nhãn năng lượng theo Thông tư 36/2016/TT-BCT

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 1002

Quy định về dán nhãn năng lượng mới có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017

Thông tư 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012 về Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, theo hướng bãi bỏ các quy định đang bị phàn nàn là gây khó cho doanh nghiệp, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.

Nhằm giúp đỡ Doanh nghiệp trong việc hiểu và nắm bắt được các quy định mới về Nhãn năng lượng, VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA xin gửi tới Doanh nghiệp các vấn đề cần chú ý trong Thông tư 36/2016/TT-BCT.

 

Thông tư 36/2016/TT-BCT (Thông tư 36) thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07) được sửa đổi như sau:

1. Thay đổi phương thức chứng nhận cho phương tiện thiết bị

Quy định mới tạo thông thoáng cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng. Cụ thể:

Nội dung

Thông tư 36/2016/TT-BCT

Thông tư 07/2012/TT-BCT

Phương thức

chứng nhận


Áp dụng hình thức để doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu.


Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương sẽ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận gián nhãn năng lượng

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn.

Việc dán nhãn chỉ được thực hiện, chấp thuận bởi Tổng cục Năng lượng. Doanh nghiệp chỉ được dán nhãn khi đã có Giấy chứng nhận gián nhãn NL.

Đây là một quy định khá thông thoáng và thuận lợi cho Doanh nghiệp, từ thời điểm ngày 10/02/2017, đối với các sản phẩm, thiết bị nằm trong danh mục phải thực hiện dán nhãn năng lượng. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục gửi: Hồ sơ Đăng ký dán nhãn lên Bộ Công thương (Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin trong Hồ sơ).

Sau đó, Doanh nghiệp thực hiện việc dán nhãn năng lượng thiết bị theo nội dung đã đăng ký mà không cần đợi một văn bản xác nhận hay giấy chứng nhận nào từ phía Bộ Công thương.

Lúc này, Doanh nghiệp sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn. 

2. Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

2.1 Về việc sử dụng Kết quả thử nghiệm

Nội dung

Thông tư 36/2016/TT-BCT

Thông tư 07/2012/TT-BCT

Sử dụng kết quả
thử nghiệm

Cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho các tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm);

Các kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với mỗi model sản phẩm có giá trị trong vòng 6 tháng

 

Như vậy, Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thử nghiệm 1 lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho các tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật. Kết quả thử nghiệm sẽ có hiệu lực không giới hạn thời gian (chứ không phải là 6 tháng)

2.2 Về Tổ chức thử nghiệm

Nội dung

Thông tư 36/2016/TT-BCT

Thông tư 07/2012/TT-BCT

Tổ chức thử nghiệm

Cho phép việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các Tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài.

Không giới hạn về việc phải thử nghiệm dán nhãn năng lượng tại các tổ chức thử nghiệm độc lập.

Tổ chức thực hiện thử nghiệm là các tổ chức phải được Bộ Công thương chỉ định

 

Như vậy, Doanh nghiệp được thực hiện việc thử nghiệm tại tất cả các phòng thử nghiệm có năng lực theo quy định của pháp luật, kể cả kết quả của phòng thử nghiệm nước ngoài.

Các quy định pháp luật cần chú ý liên quan tới Tổ chức thử nghiệm bao gồm:
- Bãi bỏ toàn bộ Chương II Thông tư số 07 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định tổ chức thử nghiệm và công nhận kết quả thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm. Có nghĩa: Không còn thử tục chỉ định tổ chức thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

- Đưa vào khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 36 như sau:
“1. Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng bao gồm các Tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau:
a) Tổ chức thử nghiệm trong nước là tổ chức thử nghiệm đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
b) Tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài là tổ chức thử nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (hoặc tương đương) bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thoả ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).
2. Căn cứ để thử nghiệm, đánh giá hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị là các TCVN hoặc các quy định của Bộ Công Thương tương ứng.”


Như vậy, trình tự thủ tục chứng nhận tổ chức thử nghiệm trong nước sẽ được thực hiện theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP. Đối với các tổ chức thử nghiệm độc lập và các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất ở nước ngoài không cần đăng ký để được Bộ Công Thương chỉ định hay công nhận, thừa nhận. Các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm hàng hóa nhập khẩu chỉ cần gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh các phòng thử nghiệm nêu trên đáp ứng các điều kiện và gửi kèm cùng hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương.

3. Bổ sung một số quy định mới

- Bổ sung quy định về việc miễn trừ dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phi thương mại, hàng hóa, phụ tùng thay thế, dự phòng nhập khẩu đơn chiếc phục vụ cho các công trình, dự án, nhà máy sản xuất; hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; hàng quá cảnh chuyển khẩu; hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu; hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;

- Bổ sung quy định về dán nhãn năng lượng điện tử, theo đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Nhãn năng lượng, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận nhãn năng lượng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất.

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới nhãn năng lượng các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thị trường Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ: Nhãn năng lượng; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001Tư vấn và chứng nhận ISO 22000
- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Các lĩnh vực khác.

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Nhãn năng lượng; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001Tư vấn và chứng nhận ISO 22000 và các thủ tục khác. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất.

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ: 50B Mai Hắc Đế - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -
 

 


 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com