Chứng nhận ISO 14001:2015

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001:2015, thay thế cho chứng nhận ISO 14001:2004.

Chứng nhận ISO 14001:2015 yêu cầu doanh nghiệp nắm bắt được thực trạng của mình nhằm quản lý  rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, chứng chỉ ISO 14001:2015 cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

ISO 14000 LÀ GÌ

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường, cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn chứng chỉ ISO 14001 có các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường, gồm: hệ thống quản lý môi trường; đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính,…

 

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN, TƯ VẤN ISO 14001:2015 | GOOVN

Văn phòng chứng nhận Quốc gia - GOOD Việt Nam

Văn phòng chứng nhận Quốc gia – GOOD Việt Nam là Tổ chức chứng nhận và tư vấn ISO 14001 được cấp phép và chỉ định bởi Bộ Khoa học Công nghệ. GOODVN được phép đánh giá, cấp chứng nhận và tư vấn ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

Quy trình đánh giá chứng nhận của GOODVN tuân thủ quy định của pháp luât và quy tắc của Tổ chức tiêu chuẩn thế giới ISO.

Chứng chỉ ISO 14001 do GOODVN trực tiếp cấp có giá trị toàn quốc toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0. GOODVN là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeNhằm đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 CỦA GOODVN

GOODVN đã thực hiện đánh giá, tư vấn ISO 14001 và cấp giấy chứng nhận ISO 14001 cho rất nhiều Doanh nghiệp. Thế mạnh của GOODVN là thực hiện với dịch vụ chuyên nghiệp nhất, đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu của Khách hàng.

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho CÔNG TY TNHH CHULWOO VINA

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho CÔNG TY TNHH CHULWOO VINA

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Alkana Việt Nam

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Alkana Việt Nam

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001:2015 cho Công ty Cổ phân Bao bì Liksin

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001:2015 cho Công ty Cổ phân Bao bì Liksin

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận cho Công ty Cổ phân TASA

GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận cho Công ty Cổ phân TASA

Rất nhiều Khách hàng khác được GOODVN đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001:2015 . Xem thêm tại dưới bài viết.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ISO 14001:2015

GOODVN luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ ISO 14001:2015 nhanh nhất!

♦ Doanh nghiệp được GOODVN chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

♦ Chuyên gia của GOODVN sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

GOODVN sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

♦ Hỗ trợ công bố chất lượng.

♦ Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: GOODVN luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

 NHẬN BÁO GIÁ VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ. LIÊN HỆ: 0945.001.005 – HOẶC THÔNG TIN TẠI ĐÂY

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Quản lý môi trường chiến lược

Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong một tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập. Yêu cầu này nhằm xác định và tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp cải thiện môi trường.

Một chú ý đặc biệt dựa trên các vấn đề hoặc hoàn cảnh thay đổi liên quan đến các nhu cầu, mong đợi của các bên liên quan (bao gồm cả yêu cầu điều chỉnh) và điều kiện môi trường địa phương, môi trường khu vực hoặc toàn cầu có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức. Một khi xác định ưu tiên, các hành động để giảm thiểu rủi ro bất lợi hoặc khai thác các cơ hội có lợi được tích hợp trong các kế hoạch hoạt động của hệ thống quản lý môi trường.

Vai trò của lãnh đạo

Để đảm bảo sự thành công của hệ thống, một điều khoản mới trong chứng nhận ISO 14001 đã được thêm vào. Nó yêu cầu phân công trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo về quản lý môi trường.

Công tác bảo vệ môi trường

Có một sự kỳ vọng lớn ở các tổ chức nhằm bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái. Tiêu chuẩn chứng chỉ ISO 14001:2015 không đưa ra định nghĩa khái niệm về “bảo vệ môi trường”. Nhưng lưu ý rằng nó có thể bao gồm phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, .v.v…

Kết quả hoạt động môi trường

Việc nhấn mạnh đến cải tiến liên tục, từ việc cải tiến hệ thống quản lý, nhằm mục đích nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Phù hợp với các cam kết trong chính sách của mình. Và trong khả năng, tổ chức sẽ giảm lượng phát thải, nước thải và chất thải tới mức quy định của tổ chức.

Tư duy về vòng đời sản phẩm

Bên cạnh việc bổ sung các yêu cầu hiện tại để quản lý các khía cạnh môi trường liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mua sắm, các tổ chức sẽ cần phải mở rộng việc kiểm soát và ảnh hưởng của họ với các tác động môi trường liên quan tới việc sử dụng sản phẩm và việc xử lý hay thải bỏ sản phẩm ở cuối vòng đời. Điều này không mang ý nghĩa là yêu cầu đánh giá vòng đời sản phẩm.

Trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin bên ngoài và nội bộ được nhấn mạnh. Điều này bao gồm yêu cầu về thông tin phù hợp và đáng tin cậy. Và thiết lập cơ chế để mọi người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức. Mọi người có thể đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Quyết định trao đổi thông tin với bên ngoài được lưu giữ bởi tổ chức. Tuy nhiên, quyết định này cần phải tính tới thông tin phải được báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý và sự mong đợi của các bên quan tâm.

Thông tin dạng văn bản

Phản ánh cuộc cách mạng trong hệ thống máy tính và điện toán đám mây để vận hành hệ thống quản lý, bản sửa đổi kết hợp thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa” thay thế cho “tài liệu” và “hồ sơ”. Để nhất quán với tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức này sẽ linh hoạt xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết để đảm bảo kiểm soát quá trình hiệu quả.

CẤU TRÚC CỦA TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Sự thay đổi quan trọng đầu tiên liên quan đến cấu trúc của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001. Tương tự như thay đổi phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001. Tổ chức ISO phát triển ISO Guide 83 và xuất bản Phụ lục SL 2013. Các nỗ lực để thống nhất tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý. Nhằm tạo ra các cấu trúc thống nhất các tiêu chuẩn là lý do tại sao Phụ lục SL được xuất bản.

Đây được coi là cấu trúc điển hình cho tất cả các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý. Khi nói đến sự tích hợp của nhiều tiêu chuẩn, cơ cấu thống nhất này sẽ tạo thuận lợi đáng kể quá trình thực hiện. Tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý sẽ có cùng một cấu trúc cấp cao (High-level structure – HLS) của Phụ lục SL.

10 điều khoản của ISO 14001:2015

1. Phạm vi.
2. Tài liệu tham khảo.
3. Thuật ngữ.
4. Bối cảnh của Tổ chức.
5. Vai trò của lãnh đạo.
6. Hoạch định.
7. Hỗ trợ.
8. Hoạt động.
9. Đánh giá kết quả hoạt động.
10. Cải tiến.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – là một trong những tổ chức uy tín trong việc tư vấn và chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường 14001. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001; Tư vấn và chứng nhận ISO 22000; Tư vấn và chứng nhận HACCP.

 


Mọi nhu cầu hay thắc mắc liên quan đến ISO. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí trên mọi tỉnh thành.

GỌI NGAY: 0945.001.005 – 0963.831.555 – 02466.82.0505

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

Xem thêm: Chứng nhận ISO 22000 Hệ thống Quản lý ATTP

Thủ tục tư vấn và chứng nhận ISO 14001:2015

Thủ tục tư vấn và chứng nhận ISO 14001:2015

TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 14001:2015 là một tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO ban hành ngày 14/09/2015  thay thế cho tiêu chuẩn 14001:2004.. Tên gọi đầy đủ của tiêu chuẩn 14001:2015 là Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử [...]

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu về quản lý các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường. Đây là tiêu chuẩn dùng để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001. ISO 14000 LÀ GÌ ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản [...]