GOODVN 73-120.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:2017

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

TÊN ĐƠN VỊ:

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ:

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam/ Binh Duong commune, Binh Son district, Quang Ngai province, Viet Nam.

TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN:

TCVN 11892-1:2017

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Ớt

SỐ CHỨNG CHỈ:

GOODVN 73-120.VIETGAP

NGÀY CẤP:

10/6/2020

GIÁ TRỊ ĐẾN:

——–

TÌNH TRẠNG:

Đã hủy bỏ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 10/6/2021 hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp số GOODVN73-120.VIETGAP Cấp ngày 10/6/2020 có Thực hành nông nghiệp tốt phù hợp với TCVN 11892-1:2017 tại Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương, có địa chỉ Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điều 2. Lý do hủy: Đơn vị không duy trì và áp dụng hệ thống nêu trên.

Điều 3. Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương không được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận số GOODVN73-120.VIETGAP và dấu chứng nhận đã được Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam cấp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021. Trưởng phòng Chứng nhận và Kỹ thuật, các phòng và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo