GOODVN18319.SP5 CHI NHÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC HỒNG ĐỨC THUỘC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG ĐỨC I TẠI HUẾ