GOODVN22320.FMS HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NGŨ CỐC QUỲNH PHƯƠNG