GOODVN88721.QMSM CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT GALAXY MEDICAL