Tag - GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SENVI

GOODVN11420.QMS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SENVI

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 TÊN ĐƠN VỊ/ COMPANY NAME CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SENVI/ SENVI TECHNOLOGY CORPORATION. ĐỊA CHỈ/ ADDRESS Trụ sở chính/ Head office: Tầng 1, Cowaelmic Building, 168/75 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/  1 th Floor, Cowaelmic Building, No. 168/75 D2 Street, Ward 25, Binh Thanh [...]