Tag - GOODVN34120.FMS

GOODVN34120.FMS HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU NGA

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 GOODVN34120.FMS HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU NGA TÊN ĐƠN VỊ: HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU NGA ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và địa chỉ sản xuất: Thôn Ro, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: ISO 22000:2018 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản xuất và kinh doanh [...]

GOODVN34120.FMS HỘ KINH DOANH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIN MIN VIỆT NAM

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 GOODVN34120.FMS HỘ KINH DOANH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIN MIN VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ: HỘ KINH DOANH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIN MIN VIỆT NAM ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và địa chỉ sản xuất: Thôn Ro, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc [...]