GOODVN34620.HACCP CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẤN THÀNH

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HACCP CODE:2003 GOODVN34620.HACCP CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẤN THÀNH TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẤN THÀNH ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và địa chỉ sản xuất: Lô L25, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam TIÊU [...]