Tag - GOODVN37920.HACCP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ

GOODVN37920.HACCP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HACCP CODE:2003  GOODVN37920.HACCP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Thôn Nước Tăm, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: HACCP CODE:2003  PHẠM VI CHỨNG NHẬN: 1. Giết mổ [...]