Tag - GOODVN38020.HACCP

GOODVN38020.HACCP CÔNG TY TNHH MTV HAPPY CUP

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HACCP CODE:2003 GOODVN38020.HACCP CÔNG TY TNHH MTV HAPPY CUP TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV HAPPY CUP ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Tổ 20, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: HACCP CODE:2003 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản xuất và cung ứng cà phê [...]