Tag - GOODVN73.2-1220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA

GOODVN73.2-1220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:20172017 GOODVN73.2-1220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: TCVN 11892-1:20172017 PHẠM VI [...]