Tag - GOODVN73.2-13.VIETGAP

GOODVN73.2-13.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:20172017 GOODVN73.2-13.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: TCVN 11892-1:20172017 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản phẩm: Chanh thơm Diện tích sản xuất: [...]