GOODVN73.2-220.QMS HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG AN

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 GOODVN73.2-220.QMS HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG AN TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG AN ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: ISO 9001:2015 PHẠM VI CHỨNG [...]