Tag - GOODVN73.2-620.QMS HỢP TÁC XÃ DICH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU

GOODVN73.2-620.QMS HỢP TÁC XÃ DICH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 GOODVN73.2-620.QMS HỢP TÁC XÃ DICH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ DICH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Xã Tịnh Châu, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: ISO 9001:2015 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: 1. [...]