Tag - GOODVN73.2-720.HACCP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NẤM ĐỨC NHUẬN

GOODVN73.2-720.HACCP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NẤM ĐỨC NHUẬN

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HACCP CODE:2003 GOODVN73.2-720.HACCP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NẤM ĐỨC NHUẬN TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NẤM ĐỨC NHUẬN ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: HACCP CODE:2003 PHẠM VI CHỨNG [...]