Tag - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC VĨNH

GOODVN73.2-920.HACCP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC VĨNH

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HACCP CODE:2003 GOODVN73.2-920.HACCP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC VĨNH TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC VĨNH ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: HACCP CODE:2003 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản xuất dầu phụng [...]