Tag - HỢP TÁC XÃ DON QUẢNG NGÃI

GOODVN10420.QMS HỢP TÁC XÃ DON QUẢNG NGÃI

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 GOODVN10420.QMS HỢP TÁC XÃ DON QUẢNG NGÃI TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ DON QUẢNG NGÃI ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và địa chỉ sản xuất: Thôn Thu Xà, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: ISO 9001:2015 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản xuất, chế biến và [...]