Tag - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

GOODVN73.2-120.QMS HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 GOODVN73.2-120.QMS HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam/ TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: ISO 9001:2015 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: 1. Cung cấp hoạt động dịch vụ trồng [...]