Tag - THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:20172017

GOODVN73.2-13.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:20172017 GOODVN73.2-13.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: TCVN 11892-1:20172017 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản phẩm: Chanh thơm Diện tích sản xuất: [...]

GOODVN73.2-1220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:20172017 GOODVN73.2-1220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: TCVN 11892-1:20172017 PHẠM VI [...]

GOODVN73.2-1120.VIETGAP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:20172017 GOODVN73.2-1120.VIETGAP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU TÊN ĐƠN VỊ: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TỊNH CHÂU ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính và sản xuất: Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN: TCVN 11892-1:20172017 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: Sản [...]