goodvn trao chứng chỉ iso

GIỚI THIỆU GOOD VIỆT NAM

GOOD VN tự hào là một tổ chức chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và đủ năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá chứng nhận phù hợp.

GOOD VN có trụ sở chính tại Hà Nội – Việt Nam và có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Hải phòng đảm bảo phục vụ khách hàng trên phạm vi cả nước với dịch vụ chứng nhận được tín nhiệm như nhau trên toàn Việt Nam.

Xem thêm

Dịch vụ của Good Việt Nam

ISO 9001

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

ISO 22000

Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

ISO 14001

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

ISO 45001

An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp

ISO 13485

Hệ Thống Quản lý thiết bị y tế

ISO 27001

Quản Lý An Toàn Thông Tin

GLOBAL GAP

Thực hành nông nghiệp tốt

FSC

Chứng nhận FSC quản lý rừng

BRC FOOD

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

GRS

Tiêu Chuẩn Tái Chế Toàn Cầu

Công Bố Mỹ Phẩm

Công bố mỹ phẩm trọn gói

Mã Số Mã Vạch

Đăng ký mã số mã vạch

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm trọn gói

Mã số vùng trồng

Đăng ký mã số vùng trồng

Đào tạo ISO 9001

Khóa Đào tạo ISO 9001

Đào tạo ISO 22000

Khóa Đào tạo ISO 22000

Đào tạo ISO 14001

Khóa đào tạo ISO 14001

Đào tạo ISO 45001

Khóa Đào tạo ISO 45001

Đào tạo ISO 13485

Khóa Đào tạo ISO 13485

Văn Phòng Good Việt Nam

Địa điểm Good Việt Nam

Thông tin tiêu chuẩn