goodvietnam

VỀ GOOD VIỆT NAM


GOOD VIỆT NAM là tổ chứng chứng nhận được chỉ định bởi Bộ Khoa học Công nghệ.

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0GOOD VIỆT NAM là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code.

Công nghệ này giúp đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận được công nhận Quốc tế

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

iso 9001 goodvietnam ce marketing goodvietnam

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA GOODVN

TT Tên công việc Thời gian Trách nhiệm

1

Ký hợp đồng chứng nhận Sau khi 2 bên thống nhất ký kết hợp đồng

GOOD VIỆT NAM,

Bên A

2

Đăng ký chứng nhận Ngay sau khi ký kết hợp đồng Bên A

3

Thành lập đoàn đánh giá và lên Kế hoạch đánh giá Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu GOOD VIỆT NAM

4

Cung cấp tài liệu liên quan

Ngay khi Bên A nhận được kế hoạch đánh giá của Bên B

Bên A

5

Đánh giá sơ bộ 

Dự kiến trong khoảng thời gian 7 ngày

GOOD VIỆT NAM

Bên A hỗ trợ thông tin

6

Đánh giá chính thức  Dự kiến trong khoảng thời gian 7 ngày GOOD VIỆT NAM

7

Thực hiện hành động khắc phục Phụ thuộc vào Bên A – GOODVN hỗ trợ Bên A

8

Thẩm xét kết quả đánh giá 3  ngày GOOD VIỆT NAM

9

Cấp giấy chứng nhận 2 ngày GOOD VIỆT NAM

10

Giám sát định kỳ 12 tháng/lần (2 lần/3 năm)

GOOD VIỆT NAM,

Bên A

11

Tái chứng nhận 3 năm/lần

GOOD VIỆT NAM,

Bên A

NOTE: Để tra cứu chứng chỉ của GOODVN vui lòng nhập Mã số chứng nhận ghi trên chứng chỉ

Cách nhập: Nhập đầy đủ mã số chứng chỉ, nhập liền các ký tự, không cách. Ví dụ nhập liền GOODVN12320.QMS

Trong một số trường hợp, nếu chứng chỉ không được tìm thấy. Có thể do lỗi hệ thống dữ liệu. Vui lòng liên hệ tới GOODVN để thông báo và nhận thông tin về chứng chỉ.

Vì sao nên chọn chúng tôi?

Chỉ định bởi Bộ KH-CN

GOOD VIỆT NAM là tổ chức chứng nhận hợp pháp được chỉ định bởi Bộ Khoa học Công nghệ. Chứng chỉ  được công nhận toàn cầu.

Nâng cao thương hiệu

Khách hàng nâng cao thương hiệu chính mình thông qua chứng chỉ cùa GOOD VIỆT NAM. Quảng bá thương hiệu trên các website

Tối ưu chi phí, thời gian

Phục vụ trên khắp cả nước. Cung cấp nhiều dịch vụ trọn gói nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian. Cam kết thực hiện nhanh nhất cho Khách hàng.

Dịch vụ tiên phong

Hỗ trợ về các dịch vụ trọn gói cho Doanh nghiệp. Hỗ trợ về quản lý doanh nghiệp. Giấy phép con – Tư vấn pháp lý

Dự án tiêu biểu của GOODVIETNAM
________