Chứng nhận GMP

Quy trình cấp chứng chỉ của GOODVN thực hiện qua các bước sau. Các bước thực hiện như vậy đảm bảo việc chứng nhận mang tính khách quan, đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận GOOD Việt Nam.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận GOOD Việt Nam xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận GMP và bàn giao hồ sơ.

Bước 6: Giám sát định kỳ, duy trì Giấy chứng nhận GMP sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

  • Chứng nhận của Good Việt Nam được công nhận trên toàn quốc
  • Hệ thống chi nhánh trên cả 3 miền tổ quốc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi
  • Good Việt Nam bảo đảm thời gian thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận nhanh gọn trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC;
  • Khách hàng của Good Việt Nam luôn nhận được Mức chi phí cạnh tranh nhất
  • Đội ngũ chuyên gia có năng lực cao với trên 10 năm kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn khách hàng tận tình và chuyên nghiệp