Khóa đào tạo ISO 9001 giúp học viên đạt được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng vận hành hệ thống quản lý chất lượng vào công việc thực tế. Khóa học iso 9001 được:

 • Thực hiện trên toàn quốc
 •  Hỗ trợ 24/7
 •  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

Nhận Báo Giá Miễn Phí HOTLINE: 0945.001.005

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC ISO 9001:2015

Đào tạo ISO 9001 là nền tảng để đạt được và duy trì chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức bạn.

Các khóa học toàn diện của G-GLOBAL cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng thực tế để triển khai, quản lý và xem xét các hệ thống quản lý chất lượng giúp cải thiện các quy trình kinh doanh.

Khóa đào tạo ISO 9001 hướng dẫn học viên cách triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO 9001 hiệu quả để đạt được:

 • Cách tiếp cận quá trình để quản lý
 • Việc xác định rủi ro
 • Một cách có hệ thống để đánh giá hiệu suất
 • Một cách tiếp cận tập trung vào khách hàng ở trung tâm của doanh nghiệp
 • Cải tiến liên tục bằng mô hình Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA)
 • chứng nhận

Khóa học được xây dựng xung quanh mô phỏng nghiên cứu điển hình, cho phép người tham dự được hưởng lợi từ trải nghiệm ‘thế giới thực’.

Khóa đào tạo Triển khai ISO 9001:2015, giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của ISO 9001:2015. Nó bao gồm phân tích các điều khoản chính trong tiêu chuẩn, giúp các học viên hiểu rõ về quản lý chất lượng và ISO 9001. Tiếp đến giải thích sáu giai đoạn phát triển hoặc chuyển đổi một hệ thống quản lý phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:

 • Tiến hành phân tích đánh giá dưới dạng đánh giá cơ bản
 • Xác định các vấn đề và các bên quan tâm
 • Xây dựng chính sách, mục tiêu và chương trình thực hiện
 • Đảm bảo tích hợp QMS vào hoạt động kinh doanh
 • Kiểm tra/đo lường, kiểm tra và soát xét
 • Bắt đầu quá trình chứng nhận

G-GLOBAL cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ISO 9001 khác và có thể hỗ trợ các tổ chức triển khai, bảo trì và cải tiến QMS của họ bằng cách sử dụng các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm. Để đọc thêm về điều này, vui lòng truy cập trang dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi 

KHÓA HỌC ISO 9001:2015 PHÙ HỢP VỚI AI?

 • Tất cả các đối tượng hoạt động trong tất cả các ngành nghề
 • Nhân viên ban ISO
 • Cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức, muốn trở thành chuyên gia
 • Sinh viên năm 3, năm cuối của các ngành đào tạo tại các trường cao đẳng và đại học
 • Các khóa học có sẵn phù hợp cho bất kỳ ai mới sử dụng ISO 9001 cũng như những người muốn tìm hiểu thêm về đánh giá và thực hiện tiêu chuẩn này.

 • Khóa đào tạo Triển khai ISO 9001 được thiết kế cho bất kỳ ai chịu trách nhiệm triển khai hệ thống quản lý ISO 9001.

 • Nó cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà quản lý, trưởng bộ phận và các nhân viên khác, những người muốn hỗ trợ dự án triển khai hệ thống quản lý.

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015

 • Tổng quan và phân tích cấu trúc và các yêu cầu của ISO 9001
 • Nguyên tắc quản lý chất lượng và các thành phần chính của QMS
 • Ý nghĩa và lợi ích của ISO 9001 QMS
 • Phát triển bản đồ quy trình cấp cao
 • Xác định các bên quan tâm chính
 • Rủi ro và cơ hội
 • Quá trình phân tích lỗ hổng, bao gồm khám phá các phương pháp để có kết quả hiệu quả
 • Những gì cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện và xem xét hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hỗ trợ và duy trì QMS
 • Con đường dẫn đến chứng chỉ thành công
 • Vai trò của Tổ chức chứng nhận

 

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015

Các học viên tham dự khóa đào tạo Triển khai ISO 9001 này sẽ có thể:

 • Hiểu các tính năng và lợi ích của ISO 9001
 • Hiểu quy trình phân tích lỗ hổng và những gì cần thiết để thực hiện ISO 9001
 • Hỗ trợ những người khác trong việc áp dụng và tích hợp ISO 9001 vào các hoạt động kinh doanh hiện tại

Tìm hiểu thêm về ISO 9001 qua loạt bài viết của Good Việt Nam

Nhận Báo Giá Miễn Phí HOTLINE: 0945.001.005 Chat Facebook Good Việt Nam