Dịch vụ chứng nhận ISO 14001

iso 14001

Văn phòng chứng nhận quốc gia – GOOD Việt Nam là tổ chức được cấp phép và chỉ định bởi bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi sẽ có những lộ trình hợp lý giúp khách hàng có thể nhận được giấy Chứng nhận ISO 14001:2015 nhanh và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Với Chứng nhận ISO 14001 giúp bảo đảm tuân thủ đầy đủ với các chính sách môi trường của riêng bạn, cả trong nội bộ và bên ngoài. Thể hiện sự cam kết của tổ chức cung cấp các nguồn lực cần thiết để kiểm soát và giảm các tác động của môi trường do sản phẩm, dịch vụ và các quá trình hoạt động của tổ chức gây ra.

Chứng nhận ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001 – Quản lý môi trường giúp bạn bảo vệ môi trường, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và củng cố thương hiệu của bạn. ISO 14001 đặt ra tiêu chuẩn cho Hệ thống quản lý môi trường.

Nếu bạn muốn giảm chi phí quản lý chất thải và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, bạn cần chứng nhận ISO 14001. Việc thực hiện tiêu chuẩn toàn cầu này cũng sẽ giúp tổ chức của bạn tuân thủ các luật và quy định ngày càng nghiêm ngặt về môi trường, cũng như xây dựng lòng tin với khách hàng và các bên liên quan khác.

Các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các hướng dẫn và lời khuyên cần thiết để phát triển các chính sách tuân thủ cho tổ chức của bạn.

cong nhan iso 14001
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 của Goodvietnam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH và CN chứng nhận

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Chứng nhận ISO 14001:2015

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường, cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn chứng chỉ ISO 14001 có các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường, gồm: hệ thống quản lý môi trường; đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính,…

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 và có được giấy Chứng nhận ISO 14001:2015 chứng tỏ tổ chức đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và cải tiến môi trường thông qua:     
 • Tự công bố rằng tổ chức của mình đã áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
 • Khách hàng hoặc các bên liên quan đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
 • Mời tổ chức độc lập đánh giá chứng nhận sự phù hợp với Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
ISO 14001 cấp bởi Goodvietnam
ISO 14001 cấp bởi Goodvietnam

Những doanh nghiệp nào cần tới giấy Chứng nhận ISO 14001:2015

Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001 là bất kể doanh nghiệp nào muốn thiếp lập, cải tiếm , duy trì Hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với chính sách môi trường. Không những thế, ISO 14001:2015 áp dụng với mọi tổ chức, bất kể quy mô, phạm vi, vị trí và lĩnh vực.

Đối tượng bắt buộc cần ISO 14001:2015

Tại Việt Nam, sẽ có một số doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
 • Danh mục đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.
 • Doanh nghiệp, đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về thải bụi, khí thải, xả nước thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, hoặc lấp, đổ, chôn, thải chất thải nguy hại, chất thải rắt trái quy định về bảo vệ môi trường, đến mức bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt  động theo quy định của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Làm thế nào để đạt chứng nhận ISO 14001?

1. Tìm hiểu về ISO 14001

Bạn sẽ cần hiểu ISO 14001 (và ISO 9001 nếu bạn đang kết hợp), để giúp bạn biết bạn cần phải làm gì trong công ty của mình để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 • Tìm hiểu về tiêu chuẩn:
  • ISO 14001 là gì?
  • EMS là gì?
  • Yêu cầu của ISO 14001
  • Giải thích về họ tiêu chuẩn ISO 14000
  • Bắt buộc phải chứng nhận ISO 14001?
  • ISO là ai?
 • Mua một bản sao của Tiêu chuẩn ISO 14001
  • ISO 19011: 2018 – Hướng dẫn Hệ thống Quản lý Kiểm toán
 • Nếu bạn cũng đang xem xét ISO 9001, hãy đọc những điều sau:
  • Kết hợp ISO 9001 và ISO 14001
  • So sánh ISO 9001 và ISO 14001
 • Tài liệu đào tạo
  • ISO 14001 Powerpoints
   • Lợi ích của ISO 14001
   • Yêu cầu của ISO 14001 Powerpoint
  • Tích hợp ISO 9001-14001 PowerPoint

2. Thực hiện Đánh giá Môi trường Ban đầu & Phân tích hệ thống quản lý môi trường

Thực hiện Phân tích khoảng cách để xác định nơi bạn cần thay đổi EMS hiện tại của mình.

 • Đánh giá môi trường ban đầu là gì?
 • Mua danh sách kiểm tra phân tích khoảng cách ISO 14001
 • Tìm một nhà tư vấn để thực hiện Phân tích khoảng cách

3. Kế hoạch EMS

Tạo Kế hoạch dự án để xác định nhiệm vụ, tiến trình và nguồn lực của bạn.

 • So sánh các Sản phẩm giúp bạn tích hợp EMS vào tổ chức của mình

4. Đào tạo ISO 14001

Tất cả nhân viên của bạn sẽ cần được đào tạo để làm việc với Hệ thống EMS ISO 14001.

 • Tài liệu đào tạo & thuyết trình cho nhân viên
  • ISO 14001 Đào tạo Nhân viên PPT
  • Đào tạo nhân viên trực tuyến ISO 14001
  • Sản phẩm triển khai ISO 14001
  • Tích hợp ISO 9001-14001

5. Thiết kế & Tài liệu EMS

Thiết kế và lập thành tài liệu Hướng dẫn và Quy trình Môi trường ISO 14001 của bạn. Phần lớn nhất của dự án là xem xét các quy trình hiện tại của bạn và thiết kế lại chúng để giải quyết tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn. Khi bạn đã sửa đổi hoặc phát triển các quy trình để đáp ứng tiêu chuẩn, bạn sẽ cần phải kiểm soát các quy trình đó. Việc ghi chép các quy trình dưới dạng quy trình Hệ thống EMS là một phần của kiểm soát này.

 • Yêu cầu về Tài liệu ISO 14001
 • Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 . Những mẫu này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với việc tự tạo chúng. Hơn hết, chúng bao gồm Hỗ trợ MIỄN PHÍ !

6. Sử dụng & cải thiện EMS của bạn

Khi hệ thống của bạn được phát triển và lập thành văn bản, nhân viên sẽ tuân theo các quy trình, thu thập hồ sơ và thực hiện các cải tiến cho hệ thống. Trong khoảng ba tháng trở lên, tổ chức của bạn sẽ chạy EMS, thu thập hồ sơ.

 • Điều khoản 10.0 Cải tiến EMS

7. Kiểm tra hiệu suất EMS

Sử dụng và cải thiện EMS của bạn: Nó có hoạt động không? Bạn sẽ tiến hành đánh giá nội bộ để xem hệ thống của bạn đang hoạt động như thế nào và tìm cách cải thiện nó. Điều này giúp bạn chuẩn bị cho một cuộc Kiểm tra bởi Nhà đăng ký.

 • Tài liệu đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 14001
 • Danh sách kiểm tra đánh giá nội bộ ISO 14001

8. Đạt được đăng ký chứng nhận ISO 14001

Để có được Đăng ký của bạn, thông thường bạn sẽ chọn một Nhà đăng ký và họ sẽ đến và thực hiện kiểm tra đăng ký của bạn, và sau đó kiểm tra giám sát thường xuyên sau đó. Trong các cuộc đánh giá này, Đánh giá viên sẽ xem xét EMS của bạn để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Nếu họ nhận thấy rằng có một số mẩu EMS của bạn không đáp ứng các yêu cầu, họ sẽ ghi nhận “Không phù hợp”. Đăng ký của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn sửa chữa bất kỳ sự không phù hợp nào được tìm thấy.

Có ba loại tuân thủ cho ISO 14001:

 1. Nỗ lực nội bộ để tạo ra EMS đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001
 2. Tự công bố sự phù hợp
 3. Đăng ký đã xác minh của bên thứ ba

Liên hệ với Good Việt Nam để nhận ưu đãi dịch vụ chứng nhận ISO 14001

Lợi ích khi đạt chứng nhận ISO 14001?

Các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ khách hàng, cơ quan quản lý và chính phủ để giảm tác động môi trường của họ. Đạt được chứng chỉ ISO 14001 là cách rõ ràng nhất để thể hiện cam kết của tổ chức đối với mục tiêu này. Ngoài việc giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hiện có, các chuyên gia ISO 14001 của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn chuẩn bị cho những thay đổi đối với luật môi trường, giảm chi phí và củng cố danh tiếng về môi trường của doanh nghiệp.

Sử dụng một hệ thống quản lý môi trường mạnh mẽ để hợp lý hóa các quy trình sẽ giúp công ty của bạn nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh, điều này có thể dẫn đến tăng doanh số bán hàng. Hơn nữa, chúng sẽ giúp công ty của bạn tiết kiệm tiền bằng cách giảm lượng chất thải, năng lượng và tiêu thụ nước.

Dưới đây là những lợi ích hàng đầu của việc sử dụng khuôn khổ ISO 14001:

 • Xác định các khoản tiết kiệm chi phí , đặc biệt là trong quản lý tài nguyên, chất thải và năng lượng của bạn
 • Nâng cao hiệu quả và giảm tác động đến môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm của bạn
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín công ty của bạn, để giúp bạn giành được khách hàng mới
 • Định lượng, giám sát và kiểm soát tác động môi trường liên tục của các hoạt động của bạn
 • Đảm bảo tổ chức của bạn hiểu và tuân thủ luật môi trường, do đó giảm khả năng bị phạt và truy tố

Quy trình chứng nhận ISO 14001 tại Good Việt Nam

Bước 1: Đăng ký dịch vụ, trao đổi thông tin giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận

Bước 2:  Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận; kế hoạch, nội dung công tác chứng nhận

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

 • Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ tài liệu, xem xét sự phù hợp của các tài liệu, quy trình áp dụng của Doanh nghiệp;
 • Giai đoạn 2: Thành lập đoàn đánh giá, thực hiện hoạt động đánh giá tại Doanh nghiệp

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận ISO 14001 và thực hiện đánh giá đình kỳ.

Lưu ý: Giấy chứng nhận ISO 14001 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm, và mỗi năm phải  thực hiện đánh giá định kỳ 1 lần theo tiêu chuẩn 14001

KẾ HOẠCH CHỨNG NHẬN ISO 14001

TT

Tên công việc

Nội dung công việc

Thời gian

Trách nhiệm

1

Ký hợp đồng chứng nhận

Thực hiện ký kết hợp đồng giữa GOOD VIỆT NAM (Bên B) và Doanh nghiệp (Bên A)

Sau khi 2 bên thống nhất ký kết hợp đồng

GOOD VIỆT NAM, Bên A

2

Đăng ký chứng nhận

Bên A gửi Hồ sơ đăng ký chứng nhận cho Bên B

Ngay sau khi ký kết hợp đồng (2 ngày)

Bên A

3

Thành lập đoàn đánh giá

Bên B họp nội bộ, lập đoàn đánh giá gồm: Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá, chuyên gia đánh giá thành viên, chuyên gia pháp lý

Ngay sau khi tiếp nhận Hồ sơ đăng ký (0.5 ngày)

GOOD VIỆT NAM

4

Lập kế hoạch đánh giá

Bên B lập kế hoạch đánh giá và gửi cho Bên A để Bên A chuẩn bị các Tài liệu, Hồ sơ, nội dung làm việc có liên quan

Ngay sau khi thành lập đoàn đánh giá (0.5 ngày)

GOOD VIỆT NAM

5

Cung cấp tài liệu liên quan

Bên A gửi một số tài liệu đang áp dụng thực tế cho bên B theo đề nghị tại mục 2

Ngay khi Bên A nhận được kế hoạch đánh giá của Bên B

Bên A

6

Đánh giá sơ bộ hệ thống quản lý chất lượng

Bên B kiểm tra, đánh giá sơ bộ trên Hệ thống tài liệu, hồ sơ do bên A cung cấp và yêu cầu bổ sung (nếu có) kết hợp với các thông tin có liên quan khác xác định các điểm phù hợp, chưa phù hợp hoặc cần cải tiến, nâng cấp

Dự kiến trong khoảng thời gian 15 ngày

GOOD VIỆT NAM đánh giá;

Bên A hỗ trợ thông tin

7

Đánh giá chính thức hệ thống quản lý chất lượng

+ Đánh giá tại các phòng ban: căn cứ vào kế hoạch, đoàn đánh giá sẽ tiến hành đánh giá tại các phòng ban. Căn cứ để đánh giá là tiêu chuẩn ISO 14001:2004, hệ thống tài liệu do công ty ban hành, các văn bản pháp quy liên quan. Trong quá trình đánh giá có thể phát hiện những điểm không phù hợp hoặc điểm lưu ý, khuyến nghị. Nếu phát hiện những điểm KPH nặng có thể dừng cuộc đánh giá ngay lập tức và yêu cầu tổ chức phải khắc phục ngày, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một cuộc đánh giá khác. Nếu phát hiện những điểm KPH nhẹ, đoàn đánh giá sẽ ghi nhận lại và yêu cầu đơn vị khắc phục.

+ Họp kết thúc: Đoàn đánh giá sẽ thông báo kết quả đánh giá, yêu cầu đơn vị khắc phục và gởi bằng chứng cho đoàn đánh giá

……

GOOD VIỆT NAM

8

Thực hiện hành động khắc phục

Bên B thực hiện hành động khắc phục, cải tiến (nếu có) theo yêu cầu của đoàn đánh giá

Phụ thuộc vào Bên A,

Bên A

9

Thẩm xét kết quả đánh giá

Thẩm tra kết quả thực hiện hành động khắc phục (nếu có)

Hội đồng kỹ thuật của GOOD VIỆT NAM sẽ thẩm tra toàn bộ kết quả thực hiện của đoàn đánh giá GOOD VIỆT NAM

3-5 ngày

GOOD VIỆT NAM

10

Cấp giấy chứng nhận

– Nếu kết quả thẩm xét là chưa đạt, Bên B gửi yêu cầu hành động khắc phục cho Bên A. Đoàn đánh giá sẽ thẩm định các bằng chứng do đơn vị gởi đến. Nếu chưa đáp ứng yêu cầu thì phải bổ sung bằng chứng. Toàn bộ quá trình khắc phục trong vòng 3 tháng, nếu quá thời gian trên thì phải tiến hành đánh giá lại. Khi bằng chứng đáp ứng được yêu cầu, đoàn đánh giá sẽ kiến nghị trung tâm cấp chứng chỉ.

– Nếu kết quả thẩm xét là đạt, Bên B cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 14001 cho Bên A

2 ngày

GOOD VIỆT NAM

11

Giám sát định kỳ

Bên B đến giám sát định kỳ tại cơ sở của Bên A để xác định tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và môi trường đang áp dụng.

12 tháng/lần

(2 lần/3 năm)

GOOD VIỆT NAM, Bên A

12

Tái chứng nhận

Hết chu kỳ chứng nhận, GOOD VIỆT NAM tiến hành chứng nhận lại

3 năm/lần

GOOD VIỆT NAM, Bên A

GỌI NGAY: 0945.001.005 – 0963.831.555 – 02466.82.0505
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

cac buoc chung nhan iso 14001

Tại sao nên đăng ký dịch vụ chứng nhận ISO 14001 Tại Good Việt Nam

Lựa chọn Tổ chức Chứng nhận GOOD VIỆT NAM, khách hàng có thể nhận được những dịch vụ có giá trị chất lượng gắn liền với thực tế của doanh nghiệp. Cụ thể:

✅GOOD VIỆT NAM là tổ chức có quyền trực tiếp cấp chứng nhận ISO 14001.

✅ Cùng với các chi nhánh văn phòng tại các Tỉnh Thành phố trung tâm Việt Nam, đội ngũ Chuyên gia ISO 14001 có kinh nghiệm lâu năm đánh giá và tâm huyết. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. 

✅Chi phí đánh giá tại GOOD VIỆT NAM luôn hợp lý, cam kết không phát sinh chi phí.

✅ Chính sách hậu mãi đa đạng, hấp dẫn

Cấp chứng nhận ISO 14001 cho công ty TNHH NEW TOYO PULPPY VIỆT NAM

 • Chứng nhận của Good Việt Nam được công nhận trên toàn quốc
 • Hệ thống chi nhánh trên cả 3 miền tổ quốc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi
 • Good Việt Nam bảo đảm thời gian thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận nhanh gọn trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC;
 • Khách hàng của Good Việt Nam luôn nhận được Mức chi phí cạnh tranh nhất
 • Đội ngũ chuyên gia có năng lực cao với trên 10 năm kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn khách hàng tận tình và chuyên nghiệp

Câu hỏi thường gặp về chứng nhận ISO 14001?

THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Cấp Chứng chỉ iso 14001:2015: 15-30 ngày.

Thời gian thực hiện chứng nhận thông thường là 15 ngày. Tuy nhiên tuy từng khách hàng, chúng tôi có thể thực hiện thời gian linh động hơn.

GOODVN cam kết chứng nhận ISO với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất.

Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá ngay sau khi khách hàng đủ điều kiện!

Trên đây là thời gian tham khảo. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết về thời gian đánh giá cấp chứng chỉ ISO 14001. 

Chính sách hậu mãi:

 • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

 • Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: www.chungnhanquocgia.com;

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

 • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

 • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website…

Liên hệ với Good Việt Nam để nhận ưu đãi dịch vụ chứng nhận ISO 14001

Khách hàng tiêu biểu của Good Việt Nam

Với các chi nhánh ở cả 3 miền tổ quốc, Good Việt Nam tự hào đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau

All14001

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

G

0945 001 005

chat zalo