dao tao iso 14001

Khám phá mục đích, lợi ích và yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường (EMS) trong khóa đào tạo ISO 14001. Cho dù tổ chức của bạn đã được chứng nhận ISO 14001, đang hướng tới việc đạt được chứng nhận ISO 14001 hay đang xem xét triển khai, khóa học này sẽ giúp các học viên hiểu rõ về các điều khoản trong ISO 14001, tại sao EMS lại quan trọng và cách xác định rủi ro môi trường và cơ hội.

 • Thực hiện trên toàn quốc
 •  Hỗ trợ 24/7
 •  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

Nhận Báo Giá Miễn Phí HOTLINE: 0945.001.005

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001:2015

Tìm hiểu cách triển khai hệ thống quản lý môi trường (EMS) hiệu quả đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001:2015 trong khóa đào tạo Triển khai ISO 14001 này.

Ngày đầu tiên của khóa học 2 ngày này bắt đầu với phần tổng quan về tiêu chuẩn trước khi xem xét các cân nhắc quan trọng trong việc lập kế hoạch triển khai, bao gồm bối cảnh, phạm vi và vòng đời, cùng với các cách xác định và đánh giá các khía cạnh, tác động, rủi ro và cơ hội về môi trường.

Ngày 2 xem xét kỹ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn về các chủ đề như vai trò, quy trình, giám sát, tài liệu và đánh giá quản lý.

Học sinh được hưởng lợi trong suốt khóa học từ sự kết hợp thực tế của các hướng dẫn, thảo luận và hội thảo.
Đến cuối khóa học, các đại biểu sẽ hiểu các yêu cầu và cân nhắc khi triển khai ISO 14001 trong tổ chức của họ.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC ISO 14001:2015

 • Hiểu được tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của một hệ thống quản lý môi trường.
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về môi trường.
 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp.
 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001:2015

Khóa học này phù hợp với:

 • những người mong muốn thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (EMS)
 • các nhà quản lý môi trường cần hiểu tính khả thi của việc triển khai EMS dựa trên ISO 14001
 • các nhà quản lý chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý ISO 14001 hiện có
 • nhân viên cần hiểu biết sâu về các yêu cầu của ISO 14001

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ISO 14001:2015?

Các chủ đề được đề cập trong khóa học này bao gồm:

 • tổng quan về ISO 14001:2015, nội dung và cấu trúc của nó
 • bền vững, phát triển bền vững và ISO 14001
 • nhu cầu về quan điểm vòng đời trong EMS
 • xác định và đánh giá các khía cạnh và tác động môi trường
 • kiểm tra các yêu cầu cốt lõi của ISO 14001 trong một trình tự có cấu trúc
 • quá trình phân tích khoảng cách
 • xem xét thiết kế của EMS
 • khám phá một ví dụ phổ biến để triển khai EMS ISO 14001
 • trách nhiệm, năng lực và giao tiếp
 • quá trình chứng nhận
 • Các chương trình kiểm tra và bảo trì EMS

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC ISO 14001:2015

 • Sau khi hoàn thành khóa đào tạo Triển khai ISO 14001 này, các đại biểu sẽ có thể:
  • hiểu những gì cần thiết để triển khai EMS theo tiêu chuẩn ISO 14001, bao gồm quy trình phân tích lỗ hổng, các giai đoạn triển khai và duy trì EMS hiệu quả
  • giải thích cho các đối tượng bên trong và bên ngoài về cách EMS có thể mang lại lợi ích cho hoạt động môi trường của tổ chức.

 

Nhận Báo Giá Miễn Phí HOTLINE: 0945.001.005 Chat Facebook Good Việt Nam