Dịch vụ cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng

https://chungnhanquocgia.com/wp-content/uploads/2023/04/tpcn-2.jpg

Dịch vụ cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng:

 • Chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp của bạn
 • Thực hiện trên toàn quốc
 •  Hỗ trợ 24/7
 •  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG LÀ GÌ?

Giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng là một giấy phép được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền của quốc gia để cho phép doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trên lãnh thổ quốc gia đó. Để có được giấy phép này, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu và quy định liên quan đến chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng của sản phẩm thực phẩm chức năng. Giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng là một trong những giấy tờ quan trọng nhất mà một doanh nghiệp cần phải có để hoạt động hợp pháp và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Căn cứ pháp lý để cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng thường được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

 1. Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12 được thông qua ngày 17/11/2010 của Quốc hội, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 79/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14. Luật này quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm chức năng, và cơ chế quản lý, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

 2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm cả quy trình xin cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng.

 3. Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết về sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó quy định về yêu cầu cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng.

 4. Các văn bản liên quan khác như Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Quy định về cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm chức năng; Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm chức năng được Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT; các quy định về quảng cáo, nhãn mác, bao bì, cảnh báo và hướng dẫn sử dụng thực phẩm chức năng.

Các văn bản pháp luật này cùng nhau tạo nên khung pháp lý về sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần tuân thủ tất cả các quy định và yêu cầu trong các văn bản pháp luật này để đạt được giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG?

Để được cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Đăng ký kinh doanh và đăng ký sản phẩm: Doanh nghiệp cần đăng ký kinh doanh và đăng ký sản phẩm thực phẩm chức năng tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

 2. Có trang thiết bị sản xuất đủ tiêu chuẩn: Doanh nghiệp cần có trang thiết bị sản xuất đủ tiêu chuẩn và phù hợp với quy trình sản xuất của sản phẩm thực phẩm chức năng.

 3. Đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm: Sản phẩm thực phẩm chức năng cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng. Các thành phần, hàm lượng dinh dưỡng, cách sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ và tác dụng tương tác với thuốc khác phải được nghiên cứu, kiểm tra và đánh giá đầy đủ.

 4. Có quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm: Doanh nghiệp cần có quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.

 5. Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực: Doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân viên đủ năng lực về sản xuất, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

 6. Tuân thủ các quy định về quảng cáo: Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng.

 7. Có trách nhiệm với người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần cam kết và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bảo đảm sự an toàn và hiệu quả sử dụng cho người tiêu dùng.

Trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp mới có thể đạt được giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng từ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Liên hệ với Good Việt Nam để nhận tư vấn dịch vụ cấp giấy đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GỒM NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

Giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng là một giấy tờ chứng nhận được cấp phép bởi cơ quan quản lý nhà nước về thực phẩm, thông thường là Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho phép một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn Việt Nam.

Nội dung của giấy phép này thường bao gồm:

 1. Thông tin về công ty sản xuất: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế và các thông tin liên lạc khác.

 2. Danh sách các sản phẩm được cấp phép: Bao gồm tên sản phẩm, thành phần, công dụng, hàm lượng dinh dưỡng, đối tượng sử dụng, cách sử dụng và liều lượng.

 3. Thời hạn của giấy phép: Thời gian cấp phép và thời gian có hiệu lực của giấy phép.

 4. Các điều kiện và quy định sản xuất: Bao gồm các quy trình sản xuất, quy định về chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm.

 5. Hướng dẫn và thông tin về quảng cáo: Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

 6. Các cam kết và trách nhiệm của công ty sản xuất: Công ty phải cam kết và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bảo đảm sự an toàn cho người tiêu dùng.

Giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng là một giấy tờ rất quan trọng đối với các công ty sản xuất thực phẩm chức năng. Nếu không có giấy phép này, công ty sẽ không được phép sản xuất và kinh doanh sản phẩm trên địa bàn Việt Nam.

QUY TRÌNH THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG?

Để cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng, thủ tục sau đây:

 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 2. Đăng ký sản xuất thực phẩm chức năng: Doanh nghiệp phải đăng ký sản xuất thực phẩm chức năng tại cơ quan quản lý nhà nước về dược phẩm (Sở Y tế hoặc Cục Quản lý Dược), đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và quy trình sản xuất.

 3. Đăng ký sản phẩm: Sau khi đăng ký sản xuất, doanh nghiệp cần đăng ký sản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về dược phẩm. Thông tin cần cung cấp bao gồm tên sản phẩm, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, đối tượng sử dụng, quy cách đóng gói, địa chỉ sản xuất và nhập khẩu.

 4. Đăng ký quy trình sản xuất: Doanh nghiệp phải cung cấp chi tiết về quy trình sản xuất, bao gồm các bước sản xuất, các loại nguyên liệu và chất bảo quản sử dụng.

 5. Kiểm tra và đánh giá sản phẩm: Cơ quan quản lý nhà nước về dược phẩm sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá sản phẩm và quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

 6. Cấp giấy phép: Nếu sản phẩm và quy trình sản xuất đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về dược phẩm sẽ cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng.

Một số yêu cầu khác có thể được áp dụng tùy theo quy định của pháp luật Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về dược phẩm.

Quy trình 5 bước cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng 

Bước 1: Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng          

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng cho cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ Y tế – Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện). (nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện)         

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: trả lại hồ sơ, ra thông báo nêu rõ lý do và hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ         

Bước 4: Xử lý hồ sơ:

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng

Trường hợp sản phẩm không đáp ứng điều kiện để cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng cơ quan có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng nêu rõ lý do về việc không cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng cho sản phẩm đã đề nghị cấp         

 Bước 5: Nhận kết quả

Hồ sơ đăng ký thương nhân bao gồm:

Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng và con dấu của thương nhân (theo mẫu quy định)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính)

Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính)

Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (theo mẫu quy định)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng bao gồm:

Đơn đề nghị (theo mẫu quy định) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ

Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa)

Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng

Khách hàng tiêu biểu của Good Việt Nam

Với các chi nhánh ở cả 3 miền tổ quốc, Good Việt Nam tự hào đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau

All9001

Liên hệ với Good Việt Nam để nhận tư vấn chứng nhận GMP

Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

G

0945 001 005

chat zalo