Kaizen là một phương pháp cải tiến có hệ thống, do người Nhật sáng tạo ra. Thông điệp của Kaizen là thực hiện từng bước nhỏ để tạo ra những giá trị bền vững, chắc chắn và lớn lao. Lợi ích của Kaizen là ý thức cải tiến liên tục, tinh thần đóng góp của nhân viên cho tổ chức. Khóa đào tạo Kaizen tại GOOD Việt Nam được:

 • Thực hiện trên toàn quốc
 •  Hỗ trợ 24/7
 •  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

 

Nhận Báo Giá Miễn Phí HOTLINE: 0945.001.005

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO KAIZEN

Chương trình thiết kế và đào tạo Kaizen nhằm giúp doanh nghiệp đạt được những giá trị sau:

 • Loại bỏ tất cả các loại lãng phí đang gây hại cho doanh nghiệp;
 • Xóa bỏ tư tưởng trì trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Nâng cao tư duy sáng tạo cho nhân viên trong mọi lĩnh vực;
 • Nâng cao năng suất và giá trị doanh nghiệp;
 • Tạo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho người lao động;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thương trường.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC KAIZEN

 • Hiểu được tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của một hệ thống quản lý An toàn thực phẩm.
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về An toàn thực phẩm.
 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.
 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO KAIZEN

 • Giám đốc sản xuất;
 • Giám sát sản xuất;
 • Tổ trưởng sản xuất;
 • Kỹ sư Sản xuất;
 • Các bộ phận hoặc cá nhân quan tâm.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KAIZEN?

Phần I: Tổng quan về Kaizen

 1. Lịch sử Kaizen;
 2. Nguyên tắc Kaizen;
 3. Lợi ích của Kaizen.

Phần II. Rác thải

 1. nhận dạng chất thải;
 2. Phương pháp loại bỏ chất thải;
 3. Các công cụ áp dụng trong việc kiểm soát và khắc phục tình trạng lãng phí khi thực hiện.

Phần III. hoạt động cải tiến

 1. Cải tiến công việc;
 2. Cải tạo con người;
 3. Cải tiến tổ chức;
 4. Cải tiến cải tiến (Kaizen of Kaizen).

Phần IV. hệ thống cải tiến

 1. Tạo thủ tục (SOP) cho hoạt động Kaizen;
 2. Chính sách kích thích và duy trì hoạt động Kaizen;
 3. Chương trình đào tạo Kaizen cho nhân viên.

LỢI ÍCH KHÓA ĐÀO TẠO KAIZEN ĐEM LẠI CHO BẠN

Khóa đào tạo Kaizen này sẽ hướng dẫn bạn cách phát triển văn hóa và kế hoạch hành động để cùng nhau thúc đẩy cải tiến liên tục và tạo tiền đề cho thành công lâu dài.

Nhận Báo Giá Miễn Phí HOTLINE: 0945.001.005 Chat Facebook Good Việt Nam