HACCPDownload Tiêu chuẩn HACCP PDF – Tiêu chuẩn TCVN 5603

01/03/20220

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm khi áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP cần tìm hiểu và tham khảo tiêu chuẩn HACCP. Nhưng không biết tham khảo tài liệu, tiêu chuẩn HACCP ỏ đâu. Hiểu được những khó khăn trong quá trình tìm File tiêu chuẩn HACCP, GOOD Việt Nam xin sẽ chia sẻ file tiêu chuẩn HACCP PDF (TCVN 5603) để các bạn đọc có thêm kiến thức về HACCP.

Tiêu chuẩn haccp pdf – TCVN 5603:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2008 Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm. TCVN 5603:2008 thay thế TCVN 5603:1998, TCVN 5603:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 1-1969, soát xét 4-2003; TCVN 5603:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F5 Vệ sinh thực phẩm và chiếu xạ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này xem xét toàn bộ chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới người tiêu dùng cuối cùng, đưa ra những điều kiện vệ sinh cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho những tiêu chuẩn khác, đặc biệt đối với những qui phạm riêng cho từng ngành. Những quy phạm đặc thù và những hướng dẫn như vậy được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này và với hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và hướng dẫn để áp dụng hệ thống “HACCP”

 

 

Tóm tắt nội dung tiêu chuẩn HACCP pdf gồm:

CHƯƠNG 1: Hướng dẫn thực hành tốt
1.1. Cấu trúc của chỉ dẫn thực hành tốt ………………………………………. 
1.2. Xây dựng những Tiêu chuẩn, Quản lý nguồn cung cấp, Kế hoạch
quản lý những dịch bệnh …………………………………………………………… 
Nhà xửởng và môi trường phù hợp ………………………………………. 
Kế hoạch kiểm soát bệnh dịch …………………………………………….. 
Kiểm soát mối liên hệ hợp đồng với các nhà cung cấp và phân phối
……………………………………………………………………………………………. 
1.3. Chính sách sức khỏe cá nhân ………………………………………………. 
1.4. Nguyên tắc rửa tay và kế hoạch vệ sinh ………………………………..
Vệ sinh tay ……………………………………………………………………….. 
Vệ sinh trang phục làm việc ………………………………………………… 
Vệ sinh cơ sở – Kế hoạch vệ sinh …………………………………………. 
1.5. Những công thức thực phẩm và công nghệ Nóng – Lạnh …………
Công nghệ chuỗi lạnh…………………………………………………………. 
Công nghệ chu trình nhiệt …………………………………………………… 
Kiểm soát bởi công thức thực phẩm (thành phần) ………………….. 

1.6. Phân tích sản phẩm hoàn thiện – kiểm tra vi khuẩn ………………… 
Sản phẩm ………………………………………………………………………….. 
Bề mặt ……………………………………………………………………………… 
Giải thích hệ Flora ……………………………………………………………… 
1.7. Đào tạo nhân viên ………………………………………………………………
CHHƠNG 2: NGHIÊN CỨU HACCP ……………………………………. 
2.1. Quá trình chuyển đổi của HACCP ………………………………………..
2.2. Phương pháp HACCP ………………………………………………………… 
2.3. 12 bước HACCP ……………………………………………………………….. 
Bước 1: Chọn lựa nhóm HACCP …………………………………………. 
Bước 2: Mô tả sản phẩm ……………………………………………………..
Bước 3: Xác định mục đích sử dụng …………………………………….. 
Bước 4: Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu ………………………………….
Bước 5: Kiểm tra sơ đồ tại chỗ ……………………………………………. 
Bước 6: Liệt kê tất cả những mối nguy tiềm tàng gắn liền với mỗi
bước, tiến hành phân tích những mối nguy và xem xét bất kỳ biện
pháp nào nhằm kiểm soát những mối nguy đã được xác định trước
đó …………………………………………………………………………………….. 
Bước 7: Cân nhắc xác định những điểm giới hạn CCP …………… 
Bước 8: Thiết lập ra những ngƣỡng tới hạn cho mỗi CCP ………. 
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠC HACCP …………………………………………… 
12 bước HACCP (tiếp theo) ……………………………………………………… 
Bước 9: Lập ra hệ thống giám sát cho mỗi CCP …………………….. 
Bước 10: Thiết lập những hoạt động sửa lỗi (khắc phục, phòng
ngừa) ……………………………………………………………………………….. 
Bước 11: Lập ra các thủ tục thẩm định, kiểm tra ……………………. 
Bước 12: Thiết lập việc lưu trữ hồ sơ và dữ liệu ……………………. 

CHƯƠNG 4: HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VỀ GMP, GHP VÀ
HACCP …………………………………………………………………………………. 
4.1. Trình bày về hướng dẫn kiểm tra …………………………………………. 
4.2. Mạng lưới 1/4: Đánh giá việc thực thi những điều kiện tiên quyết
……………………………………………………………………………………………… 
2. Nguồn cung cấp …………………………………………………………………… 
3. Thực thi hệ thống truy nguyên nguồn gốc ……………………………….. 
4. Quản lý côn trùng ………………………………………………………………… 
5. Kiểm soát sự nhiễm bẩn của nguồn nhân lực …………………………… 
6. Vệ sinh tay và vật liệu ………………………………………………………….. 
4.3. Hệ thống 2/4: Đánh giá sơ bộ nghiên cứu HACCP ………………… 
4.4. Hệ thống 3/4: Đánh giá kế hoạch HACCP đã được soạn thảo …. 
4.5. Mạng lƣới 4/4: Đánh giá định kỳ về sự hiệu quả và thiết thực của
việc thực thi kế hoạch HACCP tại công ty ………………………………….. 

13. Việc thực thi GHP ……………………………………………………………… 
14. Kế hoạch HACCP, giám sát CCP …………………………………………. 
Mạng lưới 1/4: Đánh giá việc thực thi những điều kiện tiên quyết
………………………………………………………………………………………… 
Mạng lưới 2/4: Đánh giá sơ bộ nghiên cứu HACCP ………………. 
Mạng lưới 3/4: Đánh giá kế hoạch HACCP đã đƣợc soạn thảo …. 
Hệ thống 4/4: Thói quen đánh giá tính thực tế cũng như tính hiệu quả của việc thực thi một kế hoạch HACCP trong công ty ……… 
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………. 
Phụ lục 1 – Mẫu báo cáo đánh giá…………………………………………….. 
Phụ lục 2 – Những mối nguy ……………………………………………………. 
Phụ lục 3 – Tiêu chuẩn ……………………………………………………………. 
Phụ lục 4 – Chứng nhận HACCP ……………………………………………… 
Phụ lục 5 – Mối tương quan với những tiêu chuẩn khác………………. 

>> https://chungnhanquocgia.com/xay-dung-nha-xuong-theo-haccp/

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM

Trụ sở:          Số 50B Mai Hắc Đế, P. Nguyên Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline:          0945.001.005 – 024.2231.5555

E-mail:           chungnhanquocgia.com@gmail.com – info@chungnhanquocgia.com

Website:        www.chungnhanquocgia.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà HLT – Số 23 Ngõ 37/2 Dịch vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Số 73 Lý Thái Tông, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Số 366/7F Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo