ISO 9001 là gì? Tại sao các doanh nghiệp lại áp dụng iso 9001?

Được sử dụng bởi hàng triệu tổ chức trên toàn cầu, tiêu chuẩn thế giới về chất lượng, ISO 9001 –  Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu, vừa được thông qua “bảo đảm phù hợp”. Để thành công, các doanh nghiệp cần thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách tập trung vào dịch vụ chất lượng cao, tối ưu hóa khả năng giải quyết các nhu cầu hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, nói thì dễ hơn làm. Đó là lý do tại sao Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã tạo điều kiện phát triển một tiêu chuẩn hỗ trợ các tổ chức trong nhiệm vụ về chất lượng: ISO 9001: 2015 .

ISO 9001 là gì? 

ISO 9001 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong bộ ISO 9000  và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ mà các tổ chức có thể chứng nhận.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001: 2015 là chung và nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hình hoặc quy mô của tổ chức đó hay các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

Được xuất bản vào năm 1987 bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. ISO 9001 đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng nó thường xuyên được cập nhật để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với môi trường kinh doanh ngày nay. 

Trong phiên bản mới nhất, ISO 9001:2015 kết hợp các yếu tố như tập trung mạnh hơn vào các bên liên quan và bối cảnh rộng lớn hơn của tổ chức để phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp hiện đại.

Tổng hợp các phiên bản của ISO 9001 

Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn ISO 9001 trải qua quá trình xem xét có hệ thống 5 năm một lần để quyết định xem tiêu chuẩn đó có còn hiệu lực hay cần cập nhật. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tiêu chuẩn vẫn phù hợp trên toàn cầu và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Khi làm như vậy, tiểu ban chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, SC2 , Hệ thống chất lượng , hoạt động dưới sự quản lý của ủy ban kỹ thuật ISO / TC 176 , Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng , đã tiến hành một số hoạt động bao gồm thảo luận với các thành viên ủy ban và khảo sát những người sử dụng ISO 9001 . Kết quả là không cần sửa đổi và phiên bản mới nhất của ISO 9001 vẫn cung cấp nhiều giá trị cho những người thực hiện tiêu chuẩn như khi nó được cập nhật lần cuối vào năm 2015.

Hình ảnh: Minh họa các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

 

5 phiên bản của tiêu chuẩn iso 9001:2015

Tính đến tháng 01 năm 2022 tiêu chuẩn ISO 9001 trải qua 5 lần sửa đổi cập nhật:

 1. ISO 9001:1987 – Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.
 2. ISO 9001:1994 – Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.
 3. ISO 9001:2000 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
 4. ISO 9001:2008 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
 5. ISO 9001 phiên bản 2015 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đây là phiên bản iso 9001 mới nhất, đang hiện hành chính thức thay thế phiên bản ISO 9001:2008 

ISO 9001:2015 được xuất bản tháng 09 năm 2015 bởi Hội đồng kỹ thuật : ISO / TC 176 / SC 2 Hệ thống quản lý chất lượng. Nó được xem xét và xác nhận lần cuối vào năm 2021. Do đó, phiên bản này vẫn còn hiện hành. 

ISO 9001: 2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

 1. a) Cần chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định hiện hành của khách hàng và
 2. b) Nhằm mục đích nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và quy định hiện hành.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001: 2015 là chung và nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hình hoặc quy mô của tổ chức đó hay các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

Tiêu chuẩn ISO 9001 dành cho ai?

Nhiều chuyên gia chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ có thể được hưởng lợi từ ISO 9001, chẳng hạn như:

 • Các nhà quản lý chất lượng;
 • Đánh giá viên chất lượng nội bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện, báo cáo và theo dõi các cuộc đánh giá nội bộ;
 • Các nhà quản lý bền vững và các chuyên gia chịu trách nhiệm về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường (QHSE), những người tham gia vào việc tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng;
 • Người đánh giá rủi ro và người quản lý rủi ro;
 • Các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo và quản lý;
 • Chủ sở hữu quy trình.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là hệ thống được thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục, bao gồm các quá trình cần thiết và các tương tác của chúng, phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn quốc tế chị em với ISO 9001: 2015, ISO 9000: 2015, bao gồm các khái niệm cơ bản và các nguyên tắc quản lý chất lượng, cũng như các thuật ngữ và định nghĩa cho hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9000 cung cấp nền tảng để hiểu và thực hiện đúng tiêu chuẩn ISO 9001 và do đó, việc sử dụng nó là rất cần thiết trong việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

ISO / TC 176 đã phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế khác để cung cấp thông tin hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện ISO 9001. Phụ lục B trong ISO 9001: 2015 mô tả các Tiêu chuẩn Quốc tế này.

Mục đích của ISO 9001 không phải là áp đặt một cái gì đó hoàn toàn mới vào tổ chức của bạn. Nếu bây giờ bạn mới chỉ áp dụng ISO 9001, có khả năng là hệ thống của bạn khá hiệu quả, nhưng không chính thức và có thể không được ghi chép đầy đủ.

 

Nếu hệ thống của bạn đã tồn tại và dựa trên một trong các phiên bản trước của ISO 9001, thì hệ thống sẽ cần được cập nhật lên phiên bản 2015 của ISO 9001.

Trong cả hai trường hợp, lời khuyên đưa ra trong sổ tay này đều có liên quan.

Tại sao các doanh nghiệp lại áp dụng ISO 9001?

Hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều áp dụng cho hệ thống quản lý của mình, ISO 9001 tiếp cận theo quá trình PDCA: Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động

Tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 yêu cầu các tổ chức mô tả, phân tích, đo lường và liên tục cải tiến các quy trình của mình . Khi làm như vậy, các bên liên quan hiểu rõ hơn về vai trò của họ và cách họ đóng góp vào thành công chung của tổ chức, từ đó nâng cao nhận thức về chất lượng nội bộ. Nhưng điều đó chỉ có thể đạt được thông qua cách tiếp cận dựa trên quá trình.

Chu kỳ cố định đó được gọi là Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động – hoặc PDCA.

 

 

 • KẾ HOẠCH : đánh giá các quy trình hiện tại của bạn và xây dựng một kế hoạch với các mục tiêu về cách cải thiện các quy trình đó.
 • THỰC HIỆN : thực hiện các cải tiến theo kế hoạch.
 • KIỂM TRA : đo lường kết quả và xác minh xem bạn đã đạt được các mục tiêu chưa.
 • HÀNH ĐỘNG : nếu cần, hãy điều chỉnh theo những phát hiện bạn thu thập được trong giai đoạn KIỂM TRA và bắt đầu lại.

  Cấu trúc của ISO 9001 hoàn toàn phù hợp với Cấu trúc Cấp cao (HLS). HLS là một cách cung cấp cho hàng chục tiêu chuẩn quản lý ISO một cấu trúc thống nhất và các yêu cầu phù hợp, giúp việc thiết lập một hệ thống quản lý tích hợp, theo mô-đun trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn bắt đầu với một tiêu chuẩn quản lý (hoặc mô-đun), thì bạn có thể dễ dàng thêm một tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 14001 (quản lý môi trường) hoặc ISO 45001 (quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) .

 

Cụ thể hơn, HLS có nghĩa là ISO 9001 bao gồm 10 chương sau:

  1. Phạm vi
  2. Tài liệu tham khảo quy chuẩn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Bối cảnh của tổ chức
  5. Khả năng lãnh đạo
  6. Lập kế hoạch
  7. Hỗ trợ
  8. Hoạt động
  9. Đánh giá hiệu suất
  10. Cải tiến liên tục

Hình ảnh minh họa: Hệ thống quản lý chất lượng

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp bạn:

 • Đánh giá bối cảnh tổng thể của tổ chức của bạn để xác định ai bị ảnh hưởng bởi công việc của bạn và những gì họ mong đợi ở bạn. Điều này sẽ cho phép bạn trình bày rõ ràng các mục tiêu của mình và xác định các cơ hội kinh doanh mới.
 • Đặt khách hàng của bạn lên hàng đầu, đảm bảo bạn luôn đáp ứng nhu cầu của họ và nâng cao sự hài lòng của họ. Điều này có thể dẫn đến nhiều tùy chỉnh lặp lại, khách hàng mới và tăng cường kinh doanh cho tổ chức của bạn.
 • Làm việc theo cách hiệu quả hơn vì tất cả các quy trình của bạn sẽ được phù hợp và được mọi người trong doanh nghiệp hoặc tổ chức hiểu rõ. Điều này làm tăng năng suất và hiệu quả, giảm chi phí nội bộ.
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định cần thiết.
 • Mở rộng sang các thị trường mới, vì một số lĩnh vực và khách hàng yêu cầu ISO 9001 trước khi kinh doanh.
 • Xác định và giải quyết các rủi ro liên quan đến tổ chức của bạn.

Kết Luận: 

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về iso 9001 là gì? nếu bạn còn thắc mắc về quy trình áp dụng iso 9001 và dịch vụ chứng nhận iso 9001 hết bao nhiêu hãy liên hệ ngay GOODVN qua hotline: 0945.001.005 để được tư vấn miễn phí! 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo