Kiểm tra chứng nhận

 

NOTE: Để tra cứu chứng chỉ của GOODVN vui lòng nhập Mã số chứng nhận ghi trên chứng chỉ

Cách nhập: Nhập đầy đủ mã số chứng chỉ, nhập liền các ký tự, không cách. Ví dụ nhập liền GOODVN12320.QMS
Trong một số trường hợp, nếu chứng chỉ không được tìm thấy. Có thể do lỗi hệ thống dữ liệu. Vui lòng liên hệ tới GOODVN để thông báo và nhận thông tin về chứng chỉ.