Chỉ tiêu thử nghiệm Thuốc Bảo vệ thực vật

YÊU CẦU KỸ THUẬT – CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM THUỐC BVTV

Căn cứ vào

Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 quy định về quản lý thuốc bảo vệ thưc vật;
– Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu;
– Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật;

Theo đó, các loại thuốc bảo vệ thực vật khi tiến hành chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm định chất lượng, thử nghiệm phục vụ kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV đều phải căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), các tiêu chuẩn cơ sở (TC) của Cục Bảo vệ thực vật (nếu không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia). Trong trường hợp không có các căn cứ trên thì áp dụng theo các tài liệu quốc tế, khu vực và các nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đó. 
Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc bảo vệ thực vật chưa được ban hành, nên khi thực hiện công tác kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phục vụ việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm định chất lượng, kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đều phải dựa vào Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn cơ sở của Cục Bảo vệ thực đã ban hành.

 
Chỉ tiêu thử nghiệm Thuốc Bảo vệ thực vật
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Chứng nhận hợp quy Thuốc bảo vệ thực vật; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001 trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; Đăng ký Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở; Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật và các thủ tục pháp lý khác liên quan. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. Mr Đức: 0945.001.005

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Doanh nghiệp có thể tham khảo tại website của Cục bảo vệ thực vật: www.ppd.gov.vn
Doanh nghiệp có nhu cầu về Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở về Thuốc bảo vệ thực vật có thể liện hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp. Liên hệ:
Email: info@chungnhanquocgia.com
Hotline: 0945.001.005

STT

Nhóm

Hoạt chất

Mã số

Tên tiêu chuẩn

Tình trạng

TC bị thay thế

1

P

Abamectin

TCVN 9475:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất abamectin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

2

P

Acetamiprid

TC 07/2001-CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất acetamiprid – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

3

H

Acetochlor

TC 08/2003-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất acetochlor – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

4

H

Alachlor

TC 75/97-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất alachlor – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

5

F

Albendazole

TC 08/CL:2005

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất albendazole – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

6

H

Ametryn

TCCS 36: 2012/BVTV

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất ametryn – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

7

P

Amitraz

TC 06/2001-CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất amitraz – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

8

H

Atrazine

TCVN 10161:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất atrazine – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 09/2002-CL

9

P

Azadirachtin

TCVN 8383:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất azadirachtin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

10

F

Azoxystrobin

TC 02/CL:2006

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất azoxystrobin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

11

P

Bacillus thuringgiensis (Bt)

TCCS 09: 2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa vi khuẩn Bacillus thuringgiensis – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm

   

12

P

Beauveria bassiana Vuill.

TCCS 40: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa nấm Beauveria bassiana Vuill. – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm

   

13

H

Bensulfuron methyl

TC 109/2000-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bensulfuron methyl – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

14

H

Bentazone

TC 06/2003-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bentazon – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

15

F

Bismerthiazol (saikuzuo)

TCCS 37: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất bismerthiazole (saikuzuo) -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

16

H

Bispyribac-sodium

TC 115/2000-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bispyribac sodium – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

17

Ro

Brodifacoum

TC 90/98 – CL

Thuốc trừ chuột chứa hoạt chất brodifacoum – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

18

Ro

Bromadiolone

TC 100/99 – CL

Thuốc trừ chuột chứa hoạt chất bromadiolone – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

19

P

Buprofezin

TCVN 9477:2012 

Thuốc BVTV chứa hoạt chất buprofezin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

20

H

Butachlor

TC 08/CL:2006

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất butachlor – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

21

P

Carbaryl

TCCS 72:2013/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất carbaryl – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 68/96 CL

22

F

Carbendazim

TC 10/CL:2007

Thuốc BVTV chứa hoạt chất carbendazim -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

23

P

Carbosulfan

TCCS 65:2013/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất carbosulfan – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 112/2000-CL

24

P

Cartap hydrochloride

TCVN 8380: 2010

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất cartap hydrochloride – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

25

P

Chlorfenapyr

TC 07/2002- CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất chlorfenapyr – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

26

P

Chlorantraniliprole

TCCS 10:2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất chlorantraniliprole – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

27

P

Chlorpyrifos ethyl

TCCS 30: 2011/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

28

P

Chromafenozide

TC 09/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất chromafenozide – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

29

H

Clefoxydim (Profoxydim)

TC 02/2002-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất clefoxydim – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

30

P

Clothianidin

TC 10/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất clothianidin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   

 

Danh mục sẽ được cập nhật liên tục. Doanh nghiệp có nhu cầu về tài liệu. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM

– Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân bón tại thị trường Việt Nam.
– Cung cấp các dịch vụ: Chứng nhận hợp quy Thuốc bảo vệ thực vật; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001 trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; Đăng ký Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở; Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật ; Sở hữu trí tuệ; Đăng ký mã số mã vạch…
– Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
– Các hỗ trợ khác: Tư vấn pháp luật, tư vấn giấy phép.

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: chungnhanquocgia.com;

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website…

       Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Thuốc bảo vệ thực vật; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001 trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; Đăng ký Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở; Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật . Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:
50B Mai Hắc Đế – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: info@chungnhanquocgia.com

Website: www.chungnhanquocgia.com

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo