Chứng nhận sản phẩmChứng nhận hợp quy phân bón

04/11/20190

Tất cả các loại phân bón: vô cơ, hữu cơ và phân bón khác trước khi đưa ra thị trường phải chứng nhận hợp quycông bố hợp quy. Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT và Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

Chứng nhận hợp quy phân bón 


CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Bộ Công thương được giao quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ. Bộ NN-PTNT được giao quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác (hỗn hợp của phân hữu cơ và vô cơ, các loại phân bón khác).

Ngày 30 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Theo đó, tất cả các loại phân bón: vô cơ, hữu cơ và phân bón khác trước khi đưa ra thị trường phảichứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT-BCTThông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón và các thủ tục pháp lý khách liên quan tới sản xuất phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

Chứng nhận hợp quy phân bón 

 

Chứng nhận hợp quy phân bón

Chứng nhận hợp quy phân bón là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba). Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy phân bón là các quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Cụ thể theo quy định của Bộ Công thương đối với phân bón vô cơ và Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đối với phân bón hữu cơ và phân bón khác.

Công bố hợp quy phân bón

Công bố hợp quy phân bón là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phân bón của doanh nghiệp phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý có thầm quyền ban hành. Sau khi sản phẩm phân bón được chứng nhận hợp quy do một tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện, doanh nghiệp phải làm hồ sơ công bố hợp quy phân bón cho sản phẩm của doanh nghiệp.
Hồ sơ, thủ tục về việc công bố hợp quy phân bón vô cơ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Hồ sơ, thủ tục về công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

Các loại phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón; Thông tư số 29/2014/TT-BCT và Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT, các loại phân bón sau phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường:

a) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 202/2013/NĐ-CP;

b) Phân bón của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc phân bón là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ đạt yêu cầu theo quy phạm khảo nghiệm phân bón.

Lưu ý: Đối với các loại phân bón không nằm trong các loại trên đây, phải tiến hành thực hiện việc khảo nghiệm, trước khi thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hơp quy. Việc khảo nghiệm được quy định theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT. Theo đó, các loại phân bón dưới đây bao gồm cả phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác phải được khảo nghiệm trước khi công bố hợp quy để đưa vào sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên thị trường:

1. Phân bón mới tạo ra trong nước.

2. Phân bón nhập khẩu lần đầu có bằng độc quyền sáng chế (Patent) hoặc có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sell-CFS) hoặc tương đương

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phân bón

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:

Giai đoạn 1: Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp

– Doanh nghiệp cung cấp liên quan tới sản phẩm, quy trình sản xuất phân bón của doanh nghiệp.

GOOD VIỆT NAM lập kế hoạch, hoàn thiện hồ để tiến hành đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở

– GOOD VIỆT NAM đánh giá sơ bộ ban đầu về điều kiện chứng nhận tại cơ sở.

– Tư vấn khắc phục những điểm chưa phù hợp với điều kiện chứng nhận cho Doanh nghiệp.

Giai đoạn 3: Đánh giá chính thức

–   Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở: nhà máy, quy trình sản xuất, các điều kiện kỹ thuật…
   Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá so với các yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật.

Giai đoạn 4: Báo cáo đánh giá; cấp giấy chứng nhận

– GOOD VIỆT NAM xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm phân bón của doanh nghiệp.

Giai đoạn 5:  Công bố hợp quy

– GOOD VIỆT NAM hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy phân bón the quy định pháp luật.

– GODD VIỆT NAM hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian:

– Chứng nhận hợp quy: 30 ngày

Công bố hợp quy: 30 ngày

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM

– Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân bón tại thị trường Việt Nam.
– Cung cấp các dịch vụ:
Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón ; Đánh giá tác động môi trường; Sở hữu trí tuệ; Đăng ký mã số mã vạch…
– Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
– Các hỗ trợ khác.

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: chungnhanquocgia.com;

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website…

       Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ: 50B Mai Hắc Đế – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: info@chungnhanquocgia.com

Website: www.chungnhanquocgia.com  

 

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

quantridemospe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo