Chứng nhận tiêu chuẩn

Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là gì?

Việc cấp chứng chỉ/ chứng nhận hợp quy (phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật) và công bố cần được thực hiện theo đúng quá trình với đầy đủ những hồ sơ cần thiết. Vậy quá trình thực hiện như thế nào và cần chuẩn bị những gì để được cấp chứng chỉ/chứng nhận [...]

Chứng nhận tiêu chuẩn, hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn, hợp chuẩn là gì?

Giấy chứng nhận hợp chuẩn (chứng nhận tiêu chuẩn) mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp như: Tăng uy tín trên thị trường. Nâng cao hiệu quả công việc. Tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Cụ thể như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của [...]

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm là gì?

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm là gì?

Giấy chứng nhận chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của các doanh nghiệp, là minh chứng thiết thực cho việc sản phẩm, hàng hóa đạt chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn công bố. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm [...]