Chứng nhận VietGAP

Dịch vụ cấp giấy Chứng nhận VIETGAP

Văn phòng chứng nhận Quốc gia – GOOD Việt Nam là tổ chức được bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Chúng tôi có đầy đủ năng lực để giúp khách hàng đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP và cấp chứng nhận VietGAP.  VietGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices. Nghĩa [...]

GlobalGAP là gì? Tại sao cần thiết trong nông nghiệp?

GlobalGAP là gì? Lợi ích của chứng nhận GlobalGAP

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về chứng nhận GlobalGAP là gì? Cũng như ý nghĩa, lợi ích của chứng nhận này. Vậy cùng GOODVN tìm hiểu thông tin cần thiết được chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé! Thực hành GlobalGAP – Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GlobalGAP là gì? GlobalGAP là [...]

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VietGAP TRÊN CÂY CHÈ

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT VietGAP TRÊN CÂY CHÈ                                GAP LÀ GÌ GAP là việc áp dụng những kiến thức sẵn có vào quá trình sản xuất nông nghiệp để hướng đến sự bền vững về môi trường, kinh tế, xã hội trong sản xuất nông nghiệp và các [...]