Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Công bố Bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc với thực phẩm

Công bố Bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc với thực phẩm Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm Căn cứ vào: Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công [...]

Công bố Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc với thực phẩm

Công bố Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc với thực phẩm Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm Căn cứ vào: Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc [...]

Công bố hợp quy bao bì thực phẩm

CÔNG BỐ BAO BÌ; DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiểm Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và [...]