Công bố phụ gia thực phẩm

CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp [...]