Dịch vụ giấy phép

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ vào – Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm. – Nghị định 38 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành [...]

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản xuất, chế [...]