Tag - nhà xưởng iso 22000

Xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu ISO 22000

Xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu ISO 22000/HACCP

Nhà xưởng đạt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP Khi xây dựng một nhà xưởng mới để sản xuất/ chế biến thực phẩm, đồ uống, hay thuỷ sản… Doanh nghiệp rất lo lắng làm thế nào để xây dựng được nhà xưởng. Đồng thời lắp đặt thiết bị máy móc, bố trí dây chuyền [...]