Tag - tiêu chuẩn iso 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.  TIÊU CHUẨN ISO 22000 LÀ GÌ 1. ISO [...]