Tài liệu ISO 45001Tổng hợp danh mục văn bản pháp luật HSE An toàn và sức khỏe lao động

15/04/20220

Việc đánh giá tuân thủ pháp luật là căn cứ vào các văn bản pháp lý và lĩnh vực hoạt động của từng cá nhân doanh nghiệp để xác định đã thực hiện tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các thủ tục hành chính cần phải thực hiện. Nó đảm bảo tính tuân thủ đầy đủ của pháp luật của một công ty. Vậy luật HSE an toàn sức khỏe lao động gồm những loại văn bản pháp luật nào? Bài viết dưới đây GOODVN sẽ tổng hợp các danh mục văn bản pháp luật HSE chi tiết.

 

DANH MỤC VBPL VỀ LAO ĐỘNG – ATVSLĐ – MT – PCCC

     

Ngày cập nhật

18/5/2020

 

STT

CƠ QUAN BAN HÀNH

SỐ VB

BAN HÀNH

SỐ VB

CÒN HIỆU LỰC

SỐ VB

CHƯA HIỆU LỰC

SỐ VB BỔ SUNG – SỬA ĐỔI

SỐ VB

HẾT HIỆU LỰC

1

Luật – Bộ luật

49

46

1

0

2

2

Chính phủ

163

92

2

42

27

3

Thông Tư Liên Tịch

22

11

0

2

9

4

Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

122

104

0

3

14

5

Bộ Y Tế

181

143

0

7

31

6

Bộ Công An

21

19

0

2

0

7

Bộ Công Thương

87

60

2

15

11

8

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

143

105

1

11

26

9

Bảo Hiểm Xã Hội

23

17

1

1

4

10

Bộ Xây Dưng

62

46

1

10

5

11

Bộ Giao Thông Vận Tải

60

39

1

0

20

12

Bộ Khoa Học Công Nghệ & Thông tin truyền thông

29

20

2

3

4

13

Tiêu Chuẩn Việt Nam

486

471

0

2

13

14

Tổng liên đoàn lao động VN

2

2

0

0

0

TỔNG CỘNG

1450

1175

11

98

166

 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT – BỘ LUẬT

 

45/2019/QH14

Bộ luật Lao động 2019

LAO ĐỘNG

44/2019/QH14

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

AN TOÀN GIAO THÔNG

03/2011/QH13

Luật tố cáo 2018

TỔNG HỢP

14/2017/QH14

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

AN TOÀN HÓA CHẤT

07/2017/QH14

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

QUẢN LÝ ATVSLĐ

100/2015/QH13

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

KỸ THUẬT AN TOÀN

12/2017/QH14

Bộ luật Hình sự 2015

QUẢN LÝ ATVSLĐ

91/2015/QH13

Bộ luật Dân sự 2015

QUẢN LÝ ATVSLĐ

84/2015/QH13

Luật số 84/2015/QH13 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

QUẢN LÝ ATVSLĐ

80/2015/QH13

LUẬT 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

QUẢN LÝ ATVSLĐ

58/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp 2014

QUẢN LÝ ATVSLĐ

68/2014/QH13

Luật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

BẢO HIỂM

50/2014/QH13

Luật 55/2014/QH13 Bảo vệ môi trường

MÔI TRƯỜNG

55/2014/QH13

Luật 50/2014/QH13 Luật Xây dựng

AN TOÀN XÂY DỰNG

46/2014/QH13

Luật 46/2014/QH13 sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008

BẢO HIỂM

38/2013/QH13

Luật số 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 2001

PCCC

40/2013/QH13

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

PCCC

33/2013/QH13

Luật số 38/2013/QH13 Luật Việc làm

LAO ĐỘNG

40/2013/QH13

Luật 33/2013/QH13 Phòng, chống thiên tai

MÔI TRƯỜNG

28/2013/QH13

Luật phòng chống khủng bố năm 2013

TỔNG HỢP

10/2012/QH13

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

LAO ĐỘNG

26/2012/QH13

Luật điện lực sửa đổi 2012

AN TOÀN ĐIỆN

24/2012/QH13

Luật 17/2012/QH13 Tài nguyên nước

MÔI TRƯỜNG

09/2012/QH13

Luật Công đoàn 2012

CÔNG ĐOÀN

17/2012/QH13

Nghị quyết 24/2012/QH13 Về việc thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

TỔNG HỢP

12/2012/QH13

Bộ luật 10/2012/QH13 Bộ luật lao động

LAO ĐỘNG

24/2012/QH13

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

VỆ SINH LAO ĐỘNG

02/2011/QH13

Luật khiếu nại 2011

TỔNG HỢP

57/2010/QH12

Luật khoáng sản 2010

DẦU KHÍ

55/2010/QH12

Luật 57/2010/QH12 Thuế bảo vệ môi trường

MÔI TRƯỜNG

56/2010/QH12

Luật thanh tra 2010

TỔNG HỢP

60/2010/QH12

Luật 55/2010/QH12 An toàn thực phẩm

VỆ SINH LAO ĐỘNG

40/2009/QH12

Luật 50/2010/QH12 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

AN TOÀN ĐIỆN

50/2010/QH12

Luật thuế tài nguyên năm 2009

MÔI TRƯỜNG

45/2009/QH12

Luật 40/2009/QH12 Khám bệnh, chữa bệnh

CHẾ ĐỘ BHLĐ

23/2008/QH12

Luật 25/2008/QH12 Bảo hiểm y tế năm 2008

BẢO HIỂM

25/2008/QH12

Luật giao thông đường bộ 2008

AN TOÀN GIAO THÔNG

20/2008/QH12

Luật đa dạng sinh học 2008

MÔI TRƯỜNG

10/2008/QH12

Luật dầu khí sửa đổi 2008

DẦU KHÍ

18/2008/QH

Luật năng lượng nguyên tử 2008. Ký hiệu: 18/2008/QH12

AN TOÀN BỨC XẠ

03/2007/QH12 – Luật

Luật số 03/2007/QH12 – Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

VỆ SINH LAO ĐỘNG

05/2007/QH12

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

AN TOÀN HÓA CHẤT

06/2007/QH12

Luật 06/2007/QH12 Luật hóa chất

AN TOÀN HÓA CHẤT

80/2006/QH 11

Luật 80/2006/QH 11 Chuyển giao công nghệ

KỸ THUẬT AN TOÀN

52/2005QH11

Luật 52/2005QH11 Bảo vệ môi trường

MÔI TRƯỜNG

28/2004/QH 11

Bộ luật 28/2004/QH 11 Luật điện lực

AN TOÀN ĐIỆN

27/2001/QH10

Luật 27/2001/QH10 Của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 27/2001/QH10 về phòng cháy và chữa cháy

PCCC

27/2001/QH10

Luật phòng cháy và chữa cháy 2011

PCCC

21-LCT/HĐNN8

Luật 21-LCT/HĐNN8 Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

 

01/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

36/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

35/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

30/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

14/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mã QCVN 36:2019/BLĐTBXH.

13/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mã: QVCVN 37:2019/BLĐTBXH

10/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

05/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mã QCVN QCVN 35:2019/BLĐTBXH

42/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

35/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

31/2018/TT-BLĐTBXH

hông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

37/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

29/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mã QCVN 34:2018/BLĐTBXH

26/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

15/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 32:2018/BLĐTBXH.

22/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

18/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

32/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 32:2017/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô

26/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH về quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 31:2017/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

20/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

19/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

18/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

16/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

13/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

02/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

53/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

52/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 52/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục (QCVN 30:2016/BLĐTBXH.) do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

51/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục (QCVN 29:2016/BLĐTBXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

48/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy (QCVN 26:2016/BLĐTBXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

50/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 50/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn (QCVN 28:2016/BLĐTBXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

49/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn (QCVN 27:2016/BLĐTBXH) do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

54/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 Quy trình kiểm định (QTKĐ) kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

41/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

28/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

26/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

27/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

3049/TB-BLĐTBXH

Thông báo số 3049/TB-BLĐTBXH về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2016

25/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

23/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

13/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động

08/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

07/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

01/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

35/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. QCVN 19:2014/BLĐTBXH.

58/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

54/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 25:2015/BLĐTBXH.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH Về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

50/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 50/2015/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 21:2015/BLĐTBXH.

QCVN 21:2015/BLĐTBXH.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

49/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 49/2015/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 22:2015/BLĐTBXH.

QCVN 22:2015/BLĐTBXH.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2015/BLĐTBXH Về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 20:2015/BLĐTBXH.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

51/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 25:2015/BLĐTBXH.

46/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 46/2015/TT-BLĐTBXH về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

47/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

45/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

40/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

38/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

28/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

29/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ Luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

25/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

23/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

17/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

16/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

11/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội

07/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

04/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn thực hiện độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

05/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

03/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

01/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 24:2014/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2014/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện

36/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 23:2014/BLĐTBXH.

37/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 24:2014/BLĐTBXH.

23/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

19/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

07/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của BLĐTBXH.

04/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

01/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 15:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 15:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện

42/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thang máy thủy lực do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 18:2013/BLĐTBXH.

39/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 39/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 15:2013/BLĐTBXH

38/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 38/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 14:2013/BLĐTBXH.

37/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 13:2013/BLĐTBXH

QCVN 14:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

41/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 41/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 17:2013/BLĐTBXH.

40/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với máy vận thăng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 16:2013/BLĐTBXH.

36/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 12:2013/BLĐTBXH

30/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2013/nđ-cp ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động

27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

26/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH Về việc ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

25/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

22/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

11/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH Về việc ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

10/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH Về việc ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

08/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

36/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Về việc ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

34/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 09:2012/BLĐTBXH

32/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 11:2012/BLĐTBXH

25/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc

07/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 08:2012/BLĐTBXH

QCVN 7:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2012/BLĐTBXH Về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

05/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 07:2012/BLĐTBXH

QCVN 06:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH Mũ an toàn công nghiệp

04/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN 10:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2012/BLĐTBXH An toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc

20/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 20/2011/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN 03:2011/BLĐTBXH

08/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ký hiệu: QCVN: 02/2011/BLĐTBXH

67/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 67/2008/QĐ-BLĐTBXH Về việc Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng.

64/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 64/2008/QĐ-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mã QCVN 01:2008/BLĐTBXH

02/2006/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH Ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

1152/2003/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định của bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/09/2003 về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

15/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH Của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội số 15/2013/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP, ngày 27/12/2002 của Chính phủ

558/2002/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 558/2002/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành danh mục nghề, công việc được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, của ngành NN và PTNT.

1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm

1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

190/1999/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo