GOOD VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

GOOD VIỆT NAM tự hào là một tổ chức chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và đủ năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá chứng nhận phù hợp. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận: Chứng nhận hệ thống quản lý; Chứng nhận chất lượng sản phẩm [...]

GOOD VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIÁ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG (NAM)

GOOD VIỆT NAM tự hào là một tổ chức chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và đủ năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá chứng nhận phù hợp. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận: Chứng nhận hệ thống quản lý; Chứng nhận chất lượng sản phẩm [...]