Chứng nhận CE cho Khẩu trang y tế – Cách thực hiện