THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN CE

THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN Tư vấn xây dựng Hồ sơ: 10-30 ngày.

Cấp Chứng chỉ CE: 15-30 ngày.

 

 

Thời gian thực hiện chứng nhận thông thường là 15 ngày. Tuy nhiên tuy từng khách hàng, chúng tôi có thể thực hiện thời gian linh động hơn.

GOODVN cam kết chứng nhận CE với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất.

THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN