Chứng nhận hợp quy phân bón

Giấy phép sản xuất phân bón

Giấy phép sản xuất phân bón

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón bao gồm: công nhận, [...]

Chứng nhận ISO 9001:2015 lĩnh vực sản xuất phân bón

Chứng nhận ISO 9001:2015 lĩnh vực sản xuất phân bón

Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015 – Lĩnh vực sản xuât phân bón Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về [...]

Chứng nhận hợp quy phân bón

Tài liệu hệ thống ISO 9001:2015 lĩnh vực sản xuât phân bón

Tất cả các loại phân bón trước khi đưa ra thị trường phải được Công bố lưu hành, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Doanh nghiệp sản xuất phải có Giấy phép sản xuất phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý phân bón   CHỨNG NHẬN HỢP [...]

Tình hình giá cả phân bón 2014-2015

Tình hình giá cả phân bón 2014-2015

Thị trường phân bón đầu 2014-2015: Giá cả bình ổn Cập nhật ngày: 22/10/2014 13:34:56   Giá phân bón đầu vụ đông xuân 2014-2015 đang bình ổn Hiện tại, giá các loại phân bón trên địa bàn tỉnh không có nhiều thay đổi so với vụ đông xuân 2013-2014. Giá các loại phân bón urê, kali giảm từ [...]

Công bố lưu hành phân bón

Công bố lưu hành phân bón

CÔNG BỐ LƯU HÀNH PHÂN BÓN THEO NGHỊ ĐỊNH 108/2017/NĐ-CP Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón [...]

Khảo nghiệm phân bón

Khảo nghiệm phân bón

KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón Theo đó, Bộ NN-PTNT được giao quản lý và hướng dẫn việc Khảo nghiệm phân bón. [...]