Tài liệu hệ thống ISO 9001:2015 lĩnh vực sản xuât phân bón

Tất cả các loại phân bón trước khi đưa ra thị trường phải được Công bố lưu hành, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Doanh nghiệp sản xuất phải có Giấy phép sản xuất phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý phân bón

 


Chứng nhận hợp quy phân bón

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón bao gồm: công nhận, khảo nghiệm, sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý chất lượng, nhãn, đặt tên, quảng cáo, hội thảo phân bón ở Việt Nam.

 

Những điểm mới của Nghị định 108/2017/NĐ-CP:

1. Nghị định đã quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các chương trình, cơ chế, chính sách, kế hoạch về sản xuất, bán buôn, bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng và sử dụng phân bón. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc công bố hợp quy phân bón của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc thực hiện khảo nghiệm phân bón tại địa phương; tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.

2. Bán phân bón phải có bằng cấp, chứng chỉ: tại điểm d khoản 1 điều 19 nghị định quy định người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

3. Ngoài ra, nghị định còn quy định rõ điều kiện sản xuất phân bón, phân bón không được công nhận lưu hành, quảng cáo và tổ chức hội thảo phân bón.

Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017.

 

Như vậy, đề được kinh doanh, sản xuất phân bón tại Việt nam, Doanh nghiệp phải chú ý các thủ tục, giấy phép sau:

– Đối với sản phẩm: Sản phẩm phải được Công bố lưu hành, Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

– Đối với điều kiện sản xuất: Doanh nghiệp phải có “Giấy phép sản xuất phân bón”

– Các thủ tục khác cần chú ý: Khảo nghiệm phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón lần đầu; Đăng ký Sở hữu trí tuệ….

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Công bố lưu hành phân bón; Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; ISO 9001:2015 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón;

 

Khảo nghiệm phân bón và các thủ tục pháp lý khách liên quan tới sản xuất phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

chứng nhận hợp quy phân bón
chứng nhận hợp quy phân bón

 

 

Chứng nhận hợp quy phân bón

 

Chứng nhận hợp quy phân bón là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

 

Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy phân bón là các quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Cụ thể theo quy định của Bộ Công thương đối với phân bón vô cơ và Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đối với phân bón hữu cơ và phân bón khác.

Công bố hợp quy phân bón

 

Công bố hợp quy phân bón là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phân bón của doanh nghiệp phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý có thầm quyền ban hành. Sau khi sản phẩm phân bón được chứng nhận hợp quy do một tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện, doanh nghiệp phải làm hồ sơ công bố hợp quy phân bón cho sản phẩm của doanh nghiệp.


Hồ sơ, thủ tục về việc công bố hợp quy phân bón vô cơ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn k thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

Các loại phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

 

Theo quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón tất cả các loại phân bón được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải là phân bón đã được Công bố lưu hành theo quy định. 

 

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phân bón

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:

 

* Giai đoạn 1: Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp

– Doanh nghiệp cung cấp liên quan tới sản phẩm, quy trình sản xuất phân bón của doanh nghiệp.

– GOOD VIỆT NAM lập kế hoạch, hoàn thiện hồ để tiến hành đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp.

 

* Giai đoạn 2: Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở

– GOOD VIỆT NAM đánh giá sơ bộ ban đầu về điều kiện chứng nhận tại cơ sở.

– Tư vấn khắc phục những điểm chưa phù hợp với điều kiện chứng nhận cho Doanh nghiệp.

* Giai đoạn 3: Đánh giá chính thức

–   Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở: nhà máy, quy trình sản xuất, các điều kiện kỹ thuật…
   Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá so với các yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật.

* Giai đoạn 4: Báo cáo đánh giá; cấp giấy chứng nhận

– GOOD VIỆT NAM xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm phân bón của doanh nghiệp.

* Giai đoạn 5:  Công bố hợp quy

– GOOD VIỆT NAM hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy phân bón the quy định pháp luật.

– GODD VIỆT NAM hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian:

– Chứng nhận hợp quy: 30 ngày

– Công bố hợp quy: 30 ngày

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM

 

– Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân bón tại thị trường Việt Nam.
– Cung cấp các dịch vụ: Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2015 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón ; Đánh giá tác động môi trường; Sở hữu trí tuệ; Đăng ký mã số mã vạch…
– Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
– Các hỗ trợ khác.

 

Chính sách hậu mãi:

Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: www.chungnhanquocgia.com;

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website…

 

       Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Công bố lưu hành phân bón; Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2015 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ: 50B Mai Hắc Đế – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: info@chungnhanquocgia.com

Website: www.chungnhanquocgia.com 

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo