GOODVN 73-220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG AN

THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 11892-1:2017

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG AN

TÊN ĐƠN VỊ:

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG AN

ĐỊA CHỈ:

Xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN:

TCVN 11892-1:2017

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Sachi

SỐ CHỨNG CHỈ:

GOODVN 73-220.VIETGAP

NGÀY CẤP:

3/6/2020

GIÁ TRỊ ĐẾN:

——–

TÌNH TRẠNG:

Đã hủy bỏ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 3/6/2021 hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp số GOODVN73-220.VIETGAP Cấp ngày 3/6/2020 có Thực hành nông nghiệp tốt phù hợp với TCVN 11892-1:2017 tại Hợp tác xã dịch vụ nông lâm thủy sản Trường An, có địa chỉ Xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điều 2. Lý do hủy: Đơn vị không duy trì và áp dụng hệ thống nêu trên.

Điều 3. Hợp tác xã dịch vụ nông lâm thủy sản Trường An không được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận số GOODVN73-220.VIETGAP và dấu chứng nhận đã được Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam cấp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/6/2021. Trưởng phòng Chứng nhận và Kỹ thuật, các phòng và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo